سهام انتفاعی چیست؟


سلام
امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشد.

حقوق ثبتی

موسسات غیر انتفاعی: موسساتی هستند که در پی سود مادی نیستند مانند دانشگاهها، مراکز علمی پژوهشی، بیمارستان ها و مراکز امور خیریه.

اما مراکز انتفاعی موسساتی هستند که تنها به سود مادی فکر می کنند مانند بانک ها، کارخانه جات فرق بین شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی در این است که فرم سازمانی شرکت ها تابع شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند در صورتی که موسسات انتفاعی دولت تاجر نیستند و مثل تاجر عمل نمی کنند مانند هر شخص حقیقی اموالی را در اختیار دارند که آن را مورد بهره برداری قرار می دهند از این حیث تابع حقوق خصوصی اند.

نکته: (موسسات انتفاعی دولت تابع حقوق عمومی اند اما شرکت های بازرگانی تابع حقوق خصوصی اند) به طور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم شدند: 1- موسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند. 2- دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون استخدام کشوری نیستند اما از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند.

بنابراین موسسات عمومی طبق قانون محاسبات عمومی به سه دسته تقسیم می شوند:

1-موسسات دولتی: که به موجب قوانین کشور ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه انجام وظیفه می نماید اما عنوان وزارت خانه را ندارند.

2- شرکت های دولتی: که با اجازه ی قانون به صورت شرکت تاسیس شده و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح مصادره می گردد به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

3- موسسات عمومی غیر دولتی: که با اجازه ی قانون ایجاد شده و اصطلاح غیر دولتی آن مستثنی کردن این دستگاهها از مقررات مالی محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

تفاوت موسسات عمومی و موسسات خصوصی:

موسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شود و تابع قانون مدنی و قانون تجارت است وجوه و سرمایه آنها جزء اموال خصوصی است. کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی اند اختلافات آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نظام حقوقی حقوق عمومی: به زبان ساده تر در کنار موسسات دولتی که با نظام حقوقی حقوق عمومی اداره می شوند موسسات دیگری هستند مانند بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه ی وجود گذاشتند و اداره ی امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بر عهده دارند اما با نظام حقوق خصوصی به ویژه نظام حقوق بازرگانی اداره می شوند این موسسات تابع قواعد و مقررات حقوق خصوصی هستند جز در موارد زیر:

1-عزل و نصب مدیران موسسه به موجب تصمیمات هیأت مدیره دولت تعیین می شوند و دولت در این موسسات اختیارات زیادی دارند.

2- این موسسات به موجب قانون از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند.

3- اموال آنها تابع مقررات و احکام اموال عمومی است معاملات و قرار دادهای آنها قرار دادهای عمومی و اداری محسوب می شود.

4- اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه ی قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود.

5- این موسسات تابع نظام های اداری و مالی ویژه بوده از طرف مقامات پارلمانی(مجلس) و دولتی اداره می شود و کلیه ی اعمال مالی آنها تحت نظارت دیوان سهام انتفاعی چیست؟ محاسبات عمومی است.

سازمان اداری موسسات عمومی:

موسسات عمومی وابسته به دولت از حیطه ی قدرت و اختیارات وزیران خارج نیستند این موسسات تحت نظارت غیر مستقیم دولت هستند و وابسته به وزارت خانه ها بوده و زیر نظر وزرای وزارت خانه انجام وظیفه می نماید. چنانچه اساسنامه ی قانونی بعضی از این موسسات معلوم نباشد رئیس جمهور شخصاً بر آن موسسه نظارت داشته و مسئول حسن اداره ی آن موسسه در مقابل مجلس شورای اسلامی است. نظر به اینکه سازمان اداری موسسات دولتی با یکدیگر فرق خواهند داشت. هر موسسه عمومی بر حسب نوع مشاغلش که عهده دارد سازمانی است که تعهدات آن در اساسنامه ی آن قید شده است. موسساتی که به صورت شرکت سهامی اداره می شوند طبق قانون بازرگانی دارای یک مجمع عمومی، یک هیأت مدیره یک مدیر عامل و یک هیأت بازرسی هستند. اتخاذ تصمیمات با مجمع عمومی بوده و اجرای این تصمیمات بر عهده ی هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود در سهام انتفاعی چیست؟ شرکت های دولتی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل را دولت برای مدت معینی منصوب می کند به عنوان مثال شرکت بیمه ی ایران یا شرکت هواپیمایی ماهان دارای یک مجمع عمومی، یک شورای عالی، یک هیأت مدیره و یک هیأت عالی بازرسی که همه ی آنها از طرف دولت مشخص می گردد

سلام
امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشد.

انواع سهام شرکت‌ها/روش و چگونگی معامله

انواع سهام شرکت ها

بورس یکی از نهادهای مالی معتبری است که شما می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید و اگر در این کار حرفه‌ای عمل کنید و تصمیمات منطقی بگیرید، می‌توانید به سود بسیار مناسبی دست پیدا کنید. برای حرفه‌ای شدن در هر چیزی و به خصوص در نهادهای مالی که پیچیدگی خاص خود را دارند، باید اطلاعات و دانش مناسبی داشته باشید و این کار به‌ جز خواندن مطالب مختلف و یادگیری از مراجع مهم حاصل نمی‌شود. در این متن قصد داریم که به شناخت انواع سهام شرکت‌ها بپردازیم و به شما اطلاعات خوبی در این زمینه بدهیم. در ادامه به این پرسش پاسخ‌ خواهیم داد:

سهام شرکت‌ها در بورس به چه انواعی تقسیم می‌شود؟

در وهله اول و پیش از این که به شناخت انواع سهام شرکت‌ها بپردازیم، بهتر است که تعریف مشترکی از سهام داشته باشیم و بعد از آن انواع سهام شرکت‌ها در بورس را بررسی کنیم. همان‌طور که در ماده ۲۴ بخش دوم قانون تجارت آمده است، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی مشخص می‌کند و همین طور برگه سهم نوعی سند قابل معامله است که نشان دهنده تعداد سهامی است که فرد در شرکت سهامی دارد.

به بیان ساده‌تر وقتی شما سهامی را می‌خرید، دارای بخشی از سرمایه شرکت می‌شوید و به شما سندی تعلق می‌گیرد که آن را هم می‌توانید معامله کنید. حالا که با چیستی سهام آشنا شدیم، می‌توانیم به شناخت انواع سهام شرکت‌ها در بورس بپردازیم و در هر کدام ببینیم که معامله سهام شرکت‌ها چگونه انجام می‌شود:

۱٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر شکل ظاهری

سهام با نام به سهامی گفته می‌شود که نام صاحب سهام در ورقه سهام ثبت شده است. مطابق با قانون معامله سهام شرکت‌ها به شکل با نام از طریق ثبت در دفتر ثبت شرکت میسر می‌شود و کسی که سهام را انتقال می‌دهد یا وکیل و نماینده قانونی او حتماً باید این انتقال را با امضا در دفتر ثبت شرکت تائید کنند.(در ادامه مقاله ساعت کار فارکس و قانون انتقال اطلاعات را هم بخوانید)

سهام بی‌نام به سهامی گفته می‌شود که دارنده مالک سهام است اما نام او در برگه سهام ذکر نمی‌شود و در زمره اسناد حامل است. از نظر قانونی نیز معامله سهام شرکت‌ها به شکل سهام بی‌نام به تحویل و دریافت برگه مرتبط است و نیازی به هیچ‌گونه تشریفات ثبت ندارد.

۲٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر حقوق دارند سهام

سهام عادی به سهامی گفته می‌شود که امتیازات خاص سهام ممتاز را نداشت باشد و دارای ویژگی‌های عادی باشد. نکته شایان ذکر هم این است که اکثر سهام‌هایی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند، از نوع سهام عادی است.

سهام ممتاز دارای امتیازات خاصی است که سهام عادی آن‌ها را ندارد. این امتیازات که باید حتماً در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد و به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هم رسیده باشد، موارد مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان از آن‌ها، اعمال تخفیف در پرداخت مبلغ اسمی و تخصیص سود بیشتر به سهام ممتاز را مثال زد.

طبق قانون شرکت سهامی می‌تواند تا زمانی که منحل نشده باشد، هر زمانی که بخواهد میزان این امتیازات را با توافق و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تغییر دهد. (در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت را بخوانید)

شناخت انواع سهام شرکت ها

۳٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر ماهیت

سهام نقدی به سهامی گفته می‌شود که ارزش آن به‌طور کامل به‌صورت نقدی پرداخت شده باشد یا اینکه بخشی از آن به‌طور نقدی و بخشی دیگر به‌صورت تعهد پرداخت شده باشد.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم بخوانید)

سهام غیر نقدی به عواملی مثل ابزارآلات، خودرو، ماشین‌آلات و ساختمان و مواردی از این قبیل گفته می‌شود. مطابق با آنان ارزش سهام غیر نقدی باید توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین شود و در اختیار مجمع عمومی مؤسس قرار بگیرد.

۴٫ دیگر انواع سهام شرکت‌ها در بورس

سهام مؤسس به سهامی گفته می‌شود که در اختیار اعضای هیئت مؤسس است و میزان سود آن مطابق با اساسنامه شرکت مقرر می‌شود و معمولاً سود این نوع از سهام از سهام عادی بیشتر است و باز این مقدار بیشتر را هم در اساسنامه مشخص می‌کنند.

سهام انتفاعی به سهامی گفته می‌شود که بدون اینکه شما حقی نسبت به سرمایه شرکت داشته باشید، از آن بهره‌مند می‌شوید. این سهام بیشتر زمانی به افراد تعلق می‌گیرد که فرد دانش فنی یا اطلاعات خاصی را به شرکت ارائه داده باشد.

سهام ترجیحی سهامی است که به دلیل برنامه‌های خصوص سازی شرکت، به کارکنانی که در آن شرکت کار می‌کنند، واگذار می‌شود.

جمع‌بندی

بازار بورس یکی از بهترین نهادهایی است که شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری مناسب به سود خوبی دست پیدا کنید. البته به یاد داشته باشید که قبل از ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در آن باید اطلاعات و دانش مناسبی از مناسبات این بازار کسب کنید تا بتوانید انتخاب‌ها و تصمیم‌های بهتری بگیرید. در این متن به یکی از کاربردی‌ترین این اطلاعات اشاره کردیم و به شناخت انواع سهام شرکت‌ها پرداختیم و پس از برشمردن انواع سهام شرکت‌ها در بورس، روش معامله سهام شرکت‌ها را هم ذکر کردیم.(در ادامه مقاله نهاد های مالی ، اصطلاحات فارکس ، نرخ تورم ، لیست جفت ارزهای فارکس را مطالعه کنید)

تفاوت موسسه و شرکت

در این مقاله به بررسی تفاوت موسسه و شرکت می پردازیم .

برای مشاوره تفاوت موسسه و شرکت

برای مشاوره تفاوت موسسه و شرکت

عناوین اصلی این مقاله

شرکت و موسسه هر دو دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت شدن دارند ، ولی در واقع تفاوت هایی باهم دارند اگرچه در ظاهر شبیه به نظر می رسند . شرکت را ماده 20 قانون تجارت به 7 نوع تقسیم کرده است . که عبارتند از : شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و تعاونی . موسسه هم به دو نوع موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد . با توجه به تفاوت هایی که شرکت و موسسه در انواع و نحوه ثبت دارند در این مقاله به بررسی تفاوت شرکت و موسسه و تمایز آن ها می پردازیم .

تعریف شرکت

در قانون تجارت تعریف کلی از شرکت های تجاری ارئه نشده است ، در ماده 20 قانون تجارت انواع آن بیان شده و در سایر مواد به توضیح شرایط و نحوه تشکیل ، اداره آن ها ، انحلال و ورشکستگی هر یک پرداخته شده است . همانطور که در مقاله شرکت و انواع آن توضیح دادیم شرکت های تجاری حتما باید عملیات تجاری انجام دهند و در اساسنامه آنها باید نام شرکت ، هویت و اقامتگاه آن ، موضوع شرکت میزان سهام مدت شرکت و غیره باید ذکر گردد به دلیل آن که میزان و نحوه مشارکت شرکا مبنای تفاوت در نام و ماهیت شرکت ها از یکدیگر می باشد .

تعریف موسسه

در واقع موسسات و هدف از تشکیل آن امور تجاری نیست بلکه برای امور علمی ، ادبی ، خدماتی و غیره تشکیل می گردند . همانطور که در ماده 584 قانون تجارت و ماده 1 ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 بیان شده است این موسسات از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دارای مجمع عمومی و عادی و اظهارنامه نیز هستند . تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه داشته باشند .

موسسات بر سه اساس تقسیم می شوند : مالکیت ، هدف و نوع فعالیت .


موسسات بر حسب مالکیت بر سه بخش هستند : 1- موسسه خصوصی 2- موسسه عمومی 3- موسسه تعاونی .


موسسات برحسب هدف به دو دسته موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند : موسسه انتفاعی : موسساتی هستند که برای جلب سود و منفعت بین شرکا ایجاد شوند . مثل : موسسه فنی و .
موسسه غیر انتفاعی : هدفشان کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد . برای ثبت این گونه از موسسات نیاز به اخذ مجوز از سازمان مربوطه می باشد . که به دو نوع موسسات خصوصی و عمومی تقسیم می شوند . مثل : انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و غیره .


موسسات برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می گردد : خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی .

تفاوت شرکت با موسسه

در کنار شباهت های شرکت و موسسه از جمله لزوم ثبت آن ها ، قواعد یکسان مربوط به تابعیت شرکت و موسسه و . ، تفاوت هایی نیز میان آن دو وجود دارد. در واقع اساسا هدف از تشکیل شرکت رسیدن به سود و منفعت است که بین شرکا تقسیم می گردد . نوع فعالیت آن ها کاملا متفاوت با موسسه است زیرا برای اهداف و امور صرفا تجارتی به وجود آمده اند و میزان مسئولیت شرکا ، حداقل تعداد شرکا در هر 7 نوع از شرکت ها متفاوت است ، در حالی که موسسات به اهداف دیگر از قبیل علمی ، فنی ، هنری و غیره تشکیل می گردند ولی رسیدن به سود هم ممکن است جزو اهدافشان باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت بین موسسه و شرکت می توانید در کانال تلگرام ثبت و تغییرات شرکت ها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت بین موسسه با شرکت ​​ پاسخ دهند .

اوراق بهادار چیست؟ انواع و نحوه خرید

همه ما انسان ها در طول زندگی خود بارها و بارها کلماتی از قبیل اوراق بهادار، بورس، ابزار مالی ، اوراق بدهی، بازار مشتقات و این دسته موضوعات را یا در اخبار تلویزیون و رادیو و یا از اطرافیان خود شنیده ایم و با انها آشنا هستیم اما خیلی از افراد اطلاعی از تعاریف علمی این مفاهیم و کاربرد انها در اقتصاد کشور، جهان و حتی در زندگی شخصی خود ندارند. اوراق بهادار در واقع سندی قابل داد و ستد است که انواع گوناگونی دارد و نوعی ارزش مالی را برای مالک آن به همراه دارد. در این مقاله می‌آموزیم که اوراق بهادار به چه معناست؟ انواع آن چیست؟ چگونه و تحت چه شرایطی امکان خرید و فروش انرا داریم؟ اگر شما هم به دنبال افزایش دانش اقتصادی خود هستید تا پایان این مقاله با مدرسه بورس همراه باشید.

آشنایی با انواع دارایی(Asset)

در دنیای اقتصاد هر چیزی که انرا به عنوان دارایی میشناسیم به دو دسته تقسیم بندی میشود :

  1. دارایی های مشهود :دارایی های ملموس که جنبه فیزیکی دارند ، مثل : مسکن ، طلا ، اسکناس و …
  2. دارایی های نامشهود :دارایی های غیرملموس که جنبه فیزیکی ندارند اما ارزشمند هستند مثل : برند تجاری ، اوراق بهادار ، اطلاعات و …

اوراق بهادار به عنوان یک دارایی مالی نامشهود با توجه به انواع گوناگون خود کاربرد های مختلفی دارد برای مثال دارند تعدادی اوراق بهادار سهام یک شرکت است ، در واقع به میزان سهام خود مالک بخشی از شرکت محسوب میشود و در سود و زیان شرکت شریک است.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار، سندی است که دارنده قانونی را مشخص کرده و ارزش مالی دارد.همچنین این سند قابلیت داد و ستد داشته و برای انتقال دارایی استفاده میشود.نهادی که این اوراق را صادر میکند،صادرکننده اوراق است و برای اینکه هرنوع از این اوراق بدست خریدار برسد واسطه هایی به نام کارگزاری ها هستند که با نهاد صادرکننده اوراق در ارتباط هستند و اوراق های مختلف را برای خریداران و متقاضیان خریداری می‌کنند.

اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار

چهار نوع اصلی اوراق بهادار عبارت اند از :

  • اوراق بدهی ( اوراق قرضه )
  • اوراق صاحبان سهام
  • اوراق مشتقات
  • اوراق ترکیبی ( ترکیبی از اوراق بدهی و سهام )

اوراق بدهی( اوراق قرضه )

اوراق بدهی یا به عبارتی اوراق قرضه (Bonds) ، اوراقی است با درامد ثابت (Fix Income)که در تاریخ سررسید آن ،میزان پول قرض گرفته شده همراه با بهره ای از قبل مشخص شده توسط وام گیرنده بازپرداخت میشود.
ارزش معاملات روزانه اوراق بدهی به مراتب بیشتر از اوراق سهام هست ، زیرا این نوع اوراق همیشه مورد توجه سرمایه گذاران نهادی ، در کنار بنگاه های دولتی و غیر دولتی است و میزان زیادی از این اوراق نزد آنها نگه داری می‌شود.

اوراق قرضه

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

از انجا که اوراقی همچون اوراق قرضه به دلیل ربوی بودن در بازار سرمایه اسلامی قابل معامله نیستند ، کارشناسان درصدد برامدند که ابزاری منطبق با تعالیم اسلام طراحی کنند که از انها به عنوان ابزار مالی اسلامی یا صکوک یاد میشود که به سه گروه کلی تقسیم میشوند :سهام انتفاعی چیست؟

• اوراق غیر انتفاعی چون قرض الحسنه

اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می کند و به همان مقدار به آنها بدهکار است و بایستی در سررسید معین یا عندالمطالبه به آنان بپردازد.

اوراق بهادار غیر انتفاعی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدتی معین منتشر می شود و به واقفینی که قصد مشارکت در طرح‌های عام المنفعه را دارند واگذار می شود.

• اوراق انتفاعی با بازده مشخص

اوراق انتفاعی مثل مرابحه، اجاره، استصناع و اوراق انتفاعی با بازده انتظاری مانند اوراق مشارکت و مضاربه که تعاریف آنها بشرح زیر می باشد.

مرابحه

اوراق بهاداری است که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است، این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی میباشند.

اجاره

اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می شود.

استصناع

اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت ساخت دارایی استفاده می‌شوند که پس از ساخت، تحت تملک دارنده صُکوک در می آید.

اوراق مشارکت

سندی است گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‏های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، صاحب اوراق مشارکت در تغییر قیمت دارایی شریک می شود.

مضاربه

سندی‌ است گویای مالکیت دارندگان آن بطوری‌که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت هایی که از پیش روی اوراق تعیین شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند.

اوراق سهام(Stocks)

اوراق صاحبان سهام به انواع گوناگونی با معیار های متفاوت دسته بندی میشوند که دو نوع پر کاربرد ان عبارت اند از :
۱- سهام عادی
۲- سهام ممتاز
متداول ترین نوع این اوراق ، سهام عادی است که در بازار بورس اوراق بهادار معامله میشود و که دارای دو نوع ارزش اسمی و بازاری هستند ؛ ارزش اسمی سهام هر شرکتی در ایران مبلغ 100 تومان است ، درحالی که ارزش بازاری سهام این گونه محاسبه نمیشود و تنها ابزار سنجش آن ، میزان عرضه و تقاضا در تابلوی سهام است و این نوع سهام نشان دهنده میزان مشارکت و مالکیت دارنده آن در شرکت است.
نکته قابل توجه این است که دارندگان این نوع سهام سود ثابتی دریافت نمیکنند چه بسا ممکن هست که مورد ضرر و زیان هم قرارگیرند، به همین ترتیب این نوع سهام در زیرمجموعه دارایی های پرریسک قرار میگیرد.
سهام ممتاز هم تا حدودی شبیه به سهام عادی است با این تفاوت که میزان سود دارنده آن ، ثابت و غالبا به صورت توافقی است که بر سود سهامداران عادی مقدم است.

سهام

اوراق مشتقه(Derivatives)

اوراق مشتقه نوعی ابزار مالی است که صرف برگه و سند آن ارزشی ندارد بلکه به واسطه پشتوانه خود یعنی کالاهای فیزیکی ( دارایی های پایه ) که در مقابل خرید اوراق به خریدار تعلق میگیرد ،ارزش پیدا میکند.
رایج ترین دارایی های پایه یا مبنا شامل کالاها ، مواد اولیه مثل مواد شیمیایی ، فلزات ، طلا و حتی سهام و … میشود.
به عبارتی قرارداد میان خریدار و فروشنده همان اوراق مشتقه است ،درحالی که بهای این قرارداد و قیمت آن براساس قیمت تعیین شده برای سهام انتفاعی چیست؟ کالای مدنظر مشخص میشود.

انواع اوراق مشتقه

اوراق مشتقه به طور کلی به 4 دسته تقسیم میشوند :

قرارداد آتی

قرارداد آتی یا (Future Contracts) قراردادی می باشد، که طرفین معامله، در زمان کنونی تصمیم می گیرند که کالایی را در زمانی مشخص در آینده، معامله نمایند. قیمت، ارزش و میزان معامله در زمان فعلی تعیین می گردد اما انتقال کالا و پول در آینده، صورت می گیرد.

اوراق مشتقه و قرادادهای آن

قرارداد سلف

در واقع، قرارداد سلف به قراردادی گفته می‌شود که به موجب این قرارداد، کالا با قیمت معینی در زمانی مشخص در آینده (با توافق طرفین) تحویل داده می‌شود و مبلغ آن در هنگام معامله پرداخت می‌گردد.

قرارداد اختیار معامله

اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق(نه تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.

قرارداد معاوضه

معاوضه (swap) به این معناست که طرفین قرارداد بدون اینکه وجه نقدی ضمن عقد مبادله نمایند دو مال عینی و معین موضوع عقد قرار میگیرد.

ویژگی های اوراق بهادار

این اوراق ، گواهی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها(مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده به این صورت که یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر) منتشر می شود که روی آن مبلغ اسمی و اولیه مشخص شده است اما زمان بازپرداخت و سررسید انها به دلیل انواع گوناگونی که دارند متفاوت است.

شرایط و نحوه خرید اوراق بهادار

برای ورود به بازار سرمایه ، همه افراد نیازمند انجام دو دسته کار هستند، ابتدا آموزش کاربردی که لازمه آن گذراندن ساعت ها آموزش با کیفیت هست و در مرحله دوم نیاز به دریافت کد بورسی و دسترسی به سیستم معاملات و خرید اوراق بهادار می باشد، که مراحل آن بشرح زیر می باشد:
1- وارد شدن در سامانه سجام و ثبت نام با وارد کردن شماره همراه خود و دیگر اطلاعات خواسته شده سهام انتفاعی چیست؟ و تکمیل کردن مراحل احراز هویت به صورت الکترونیکی در همین سامانه
2- ارسال شدن کد بورسی شما از طریق پیامک که یک عبارت شامل 5 رقم و 3 حرف است.
3- انتخاب کارگزاری مناسب جهت دسترسی به پنل معاملات خود و ثبت نام در آن
4- ارسال شدن نام کاربری و رمز عبور پنل معاملاتی شما در کارگزاری ثبت نام شده از طریق پیامک و ایمیل
5-پرداخت مبلغی به حساب معاملاتی از طریق درگاه های اینترنتی
( حداقل مبلغ برای خرید 500هزار تومان است )
6-خرید اوراق بهادار

مدارک مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار

مدارک مورد نیاز برای افراد حقیقی :

● تصویر صفحه اول شناسنامه
● تصویر پشت روی کارت ملی
● تصویر آخرین مدرک تحصیلی
● اطلاعات شماره حساب بانکی اعم از شماره حساب، شماره شبا، نام شعبه ، کد شعبه و بانک مورد نظر
● داشتن کارت بانکی با رمز دوم برای پرداخت هزینه ثبت نام در سجام به صورت آنلاین
● افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند به صورت مستقیم مراحل ثبت نام بورس را انجام داده و نیاز به حضور والدین خود دارند.

مدارک مورد نیاز برای افراد حقوقی :

● تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت
● تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات
● تصویر اساسنامه شرکت
● کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
● تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی و تعهدنامه
● تکمیل فرم توافقنامه معاملات آنلاین
● تکمیل فرم قرارداد معاملات برخط و پاسخ به معاملات برخط
● شرکت در آزمون معاملات بر خط
● ارائه نامه درخواست کد معاملاتی در سربرگ شرکت
● مدارک معرفی نماینده رسمی شرکت برای دریافت کد بورسی

خرید آنلاین و غیر حضوری اوراق بهادار

پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور خود برای استفاده از پنل معاملاتی کارگزاری و واریز حداقل مبلغ مورد نیاز (500هزار تومان) ، میتوانید سهام و اوراق مدنظر خود را خریداری کنید و انرا در پرتفوی خود (سبدسرمایه گذاری) در پنل معاملاتی خود مشاهده کنید.
برای مشاهده لیست تمام سهام و صندوق های سرمایه گذاری و … میتوانید به سایت Tsetmc مراجعه کنید.
برای یادگیری کامل سایت Tsetmc پیشنهاد میکنیم در دوره اموزش نوین TSETMC مدرسه بورس شرکت کنید.

کارگزاران اوراق بهادار

برای مشاهده لیست کارگزاری های معتبر و دارای مجوز کافی است به سایت سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه و در( قسمت فیلتر ها < نوع < کارگزاری ) کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب کنید.

زمان خرید اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار ایران در روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل باز است.
ساعت ۸:۴۵ الی ۹ زمان پیش گشایش است که در این زمان خرید و فروشی انجام نمیشود و فقط میتوان در آن سفارشات خود را در دامنه قیمتی آن روز قرار داد.
از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ زمان اصلی بازار است که معاملات در این زمان انجام میشود.
از ساعت 11:30 الی 12 پیش گشایش و از 12 الی 15 زمان انجام معملات صندوق های طلا هست.

کارمزد خرید اوراق بهادار

فرمول محاسبه میزان کارمزد در زمان خرید : ( در زمان خرید نرخ مالیات صفر است )

0/003712 × قیمت خرید × تعداد سهام = محاسبه کارمزد خرید (سهام بورس)
0/003632× قیمت خرید × تعداد سهام = محاسبه کارمزد خرید (سهام فرابورس)

فرمول محاسبه میزان کارمزد در زمان فروش :

0/0088 ×قیمت خرید × تعداد سهام = محاسبه کارمزد فروش (هم سهام بورس و هم فرابورس)

سخن آخر

از همه شما ،همراهان گرامی مدرسه بورس سپاسگذاریم که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. بسیار خوشحال میشویم اگر درخواست ها و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. در نهایت ، همه فعالان بازار سرمایه برای اینکه بتوانند برای سال های متمادی و در هر شرایط اقتصادی در بازار بورس ماندگار باشند و به طور مستمر سود کنند نیاز هست که اموزش ببینند. شما میتوانید با شرکت در دوره جامع نوابغ بورس و سرمایه گذاری هر انچه که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار حرفه ای لازم دارید بدست اورید.

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی | بورس یکی از نهادهای مالی معتبری است که شما می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید و اگر در این کار حرفه‌ای عمل کنید و تصمیمات منطقی بگیرید، می‌توانید به سود بسیار مناسبی دست پیدا کنید. برای حرفه‌ای شدن در هر چیزی و به خصوص در نهادهای مالی که پیچیدگی خاص خود […]

انواع سهام در شرکت های سهامی | بورس یکی از نهادهای مالی معتبری است که شما می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید و اگر در این کار حرفه‌ای عمل کنید و تصمیمات منطقی بگیرید، می‌توانید به سود بسیار مناسبی دست پیدا کنید. برای حرفه‌ای شدن در هر چیزی و به خصوص در نهادهای مالی که پیچیدگی خاص خود را دارند، باید اطلاعات و دانش مناسبی داشته باشید و این کار به‌ جز خواندن مطالب مختلف و یادگیری از مراجع مهم حاصل نمی‌شود. در این متن قصد داریم که به شناخت انواع سهام شرکت‌ها بپردازیم و به شما اطلاعات خوبی در این زمینه بدهیم.

تعریف سهم

بنا به تعریف مندرج در ماده ۲۴ بخش ۲ قانون تجارت ، سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد . ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد .
طبق مفاد تبصره ۱ ماده مذکور، سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد و به موجب تبصره ۲ در صورتیکه برای بعضی از سهام یا رعایت این قانون مزایایی قایل شوند این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود .
به موجب ماده ۲۵ اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل ۲ نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.
مجموع ارزش سهام ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و صاحب هر سهم که سهامدار نامیده می شود بدون موافقت مسئولین شرکت اجازه هر گونه دخل و تصرف در سهم یا سهام خویش را دارد بعنوان مثال می تواند نسبت به فروش ، وثیقه یا ودیعه گذاران آن اقدام نماید و همچنین از طرف بستانکاران شرکت عنداللزوم با حکم قضایی ضبط یا توقیف شود .

سهام شرکت‌ها در بورس به چه انواعی تقسیم می‌شود؟

همانطور که گفته شد ، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی مشخص می‌کند و همین طور برگه سهم نوعی سند قابل معامله است که نشان دهنده تعداد سهامی است که فرد در شرکت سهامی دارد.

به بیان ساده‌تر وقتی شما سهامی را می‌خرید، دارای بخشی از سرمایه شرکت می‌شوید و به شما سندی تعلق می‌گیرد که آن را هم می‌توانید معامله کنید. حالا که با چیستی سهام آشنا شدیم، می‌توانیم به شناخت انواع سهام شرکت‌ها در بورس بپردازیم و در هر کدام ببینیم که معامله سهام شرکت‌ها چگونه انجام می‌شود:

۱٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر شکل ظاهری

سهام با نام به سهامی گفته می‌شود که نام صاحب سهام در ورقه سهام ثبت شده است. مطابق با قانون معامله سهام شرکت‌ها به شکل با نام از طریق ثبت در دفتر ثبت شرکت میسر می‌شود و کسی که سهام را انتقال می‌دهد یا وکیل و نماینده قانونی او حتماً باید این انتقال را با امضا در دفتر ثبت شرکت تائید کنند.

سهام بی‌نام به سهامی گفته می‌شود که دارنده مالک سهام است اما نام او در برگه سهام ذکر نمی‌شود و در زمره اسناد حامل است. از نظر قانونی نیز معامله سهام شرکت‌ها به شکل سهام بی‌نام به تحویل و دریافت برگه مرتبط است و نیازی به هیچ‌گونه تشریفات ثبت ندارد.

۲٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر حقوق دارند سهام

سهام عادی به سهامی گفته می‌شود که امتیازات خاص سهام ممتاز را نداشت باشد و دارای ویژگی‌های عادی باشد. نکته شایان ذکر هم این است که اکثر سهام‌هایی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند، از نوع سهام عادی است.

سهام ممتاز دارای امتیازات خاصی است که سهام عادی آن‌ها را ندارد. این امتیازات که باید حتماً در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد و به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هم رسیده باشد، موارد مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان از آن‌ها، اعمال تخفیف در پرداخت مبلغ اسمی و تخصیص سود بیشتر به سهام ممتاز را مثال زد.

طبق قانون شرکت سهامی می‌تواند تا زمانی که منحل نشده باشد، هر زمانی که بخواهد میزان این امتیازات را با توافق و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تغییر دهد. (در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت را بخوانید)

شناخت انواع سهام شرکت ها

۳٫ انواع سهام شرکت‌ها در بورس از نظر ماهیت

سهام نقدی به سهامی گفته می‌شود که ارزش آن به‌طور کامل به‌صورت نقدی پرداخت شده باشد یا اینکه بخشی از آن به‌طور نقدی و بخشی دیگر به‌صورت تعهد پرداخت شده باشد.

سهام غیر نقدی به عواملی مثل ابزارآلات، خودرو، ماشین‌آلات و ساختمان و مواردی از این قبیل گفته می‌شود. مطابق با آنان ارزش سهام غیر نقدی باید توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین شود و در اختیار مجمع عمومی مؤسس قرار بگیرد.

۴٫ دیگر انواع سهام شرکت‌ها در بورس

سهام مؤسس به سهامی گفته می‌شود که در اختیار اعضای هیئت مؤسس است و میزان سود آن مطابق با اساسنامه شرکت مقرر می‌شود و معمولاً سود این نوع از سهام از سهام عادی بیشتر است و باز این مقدار بیشتر را هم در اساسنامه مشخص می‌کنند.

سهام انتفاعی به سهامی گفته می‌شود که بدون اینکه شما حقی نسبت به سرمایه شرکت داشته باشید، از آن بهره‌مند می‌شوید. این سهام بیشتر زمانی به افراد تعلق می‌گیرد که فرد دانش فنی یا اطلاعات خاصی را به شرکت ارائه داده باشد.

سهام ترجیحی سهامی است که به دلیل برنامه‌های خصوص سازی شرکت، به کارکنانی که در آن شرکت کار می‌کنند، واگذار می‌شود.

جمع‌بندی

بازار بورس یکی از بهترین نهادهایی است که شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری مناسب به سود خوبی دست پیدا کنید. البته به یاد داشته باشید که قبل از ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در آن سهام انتفاعی چیست؟ باید اطلاعات و دانش مناسبی از مناسبات این بازار کسب کنید تا بتوانید انتخاب‌ها و تصمیم‌های بهتری بگیرید. در این متن به یکی از کاربردی‌ترین این اطلاعات اشاره کردیم و به شناخت انواع سهام شرکت‌ها پرداختیم و پس از برشمردن انواع سهام شرکت‌ها در بورس، روش معامله سهام شرکت‌ها را هم ذکر کردیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.