روش ساخت زاویه‌های گن


نوشته : علی قهرمانی
ناشر : دانش پژوهان
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۳۶-۹
تعداد صفحات : ۱۹۲
شمارگان چاپ : ۲۴۰۰
نوبت چاپ : اول- ۱۳۹۴
قیمت پشت جلد : ۱۰۴۰۰ تومان

مفاهیم و نکات احتمال در ریاضی هفتم، هشتم و نهم

احتمال یکی از مباحث پایه ای و مهم کتابهای ریاضی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم است. فصل نهم کتاب ریاضی هفتم و فصل هشتم کتاب ریاضی هشتم به مبحث آمار و احتمال می پردازد.
در فصل اول ریاضی نهم مبحث احتمال مجدداً مطرح می‌شود. در این فصل، ارتباط بین احتمال ومجموعه‌ها مورد بررسی قرار می گیرد.

نحوه تشکیل فضای کل پیشامدها و فضای پیشامد مطلوب با کمک مفاهیم مطرح شده در بخش مجموعه‌ها در این فصل مورد توجه قرار می‌گیرد. احتمال با وجود داشتن یک مفهوم ساده و فرمولها و تکنیکهای به ظاهر ساده همیشه یکی از مباحث چالشی در آزمونها بوده است. برای درک بهتر این مبحث و تسلط بر تستهای آن در این بخش به آموزش مبحث احتمال از سطح مبتدی تا تیزهوشان می پردازیم.

شانس رخداد و تعریف پیشامد

احتمال همان طور که از نامش پیداست ؛ می خواهد به ما بگویند چقدر شانس رخ دادن پدیده یا پیشامدی وجود دارد. مثلا اگر یک سکه را پرتاب کنیم . با فرض اینکه، این کار را به تعداد زیاد انجام دهیم. تعداد دفعاتی که سکه رو می آید. نسبت به کل پرتاب ها چه سهمی را دارد؟ این قبیل بحث ها که مثال پرتاب سکه ساده ترین نمونه آن است. پایه مباحث احتمال هستند.
در ادامه به توضیح چند اصطلاح که دانستن آن برای دانش آموزان عزیز لازم است می پردازیم.
پیشامد: هر چیزی که پیش آید! پیشامد یا رخداد، آن چیزی است که می خواهیم آن را بررسی کنیم. مثلا پیشامد رو آمدن در پرتاب سکه، ظاهر شدن عدد ۶ در پرتاب تاس.

مفهوم ساده احتمال و گستردگی آن

ذکر این نکته لازم است که احتمال به زبان ساده یعنی مطلوب به کل! بسته به نوع مسئله با موارد زیر مواجه خواهیم بود:

تعداد پیشامد مطلوب به تعداد کل پیشامدهای ممکن

مساحت پیشامد مطلوب به مساحت کل ممکن

طول مطلوب به کل طول

مقدار مطلوب به مقدار کل مورد نظر مصادیقی از مطلوب به کل هستند.
هر چند در کتاب درسی عمدتا مفهوم احتمال مبتنی بر شمارش آموزش داده می شود. اما از دانش آموزان توقع می رود؛ در مواقعی که جنس خواسته مساله از نوع شمارش و تعداد نیست. نیز بتواند به کمک مفهوم احتمال به پاسخ دست یابد. در همین صفحه شما با تستی از این نوع نیز روبرو خواهید شد.

پیشامد حتمی و پیشامد غیرممکن

گاهی اوقات یک پیشامد را حتمی می گوییم. یعنی صد در صد آن پیشامد اتفاق می افتد. مثلا بعد از روز شب می آید. احتمال اینکه در پرتاب سکه یا رو ظاهر شود یا پشت صد در صد است . چون حالت دیگری متصور نیست.
پیشامد غیر ممکن نیز پیشامدی است که احتمال وقوع آن صفر است . یعنی به هیچ وجه انجام نمی شود.

حدود مجاز برای احتمال یک پیشامد

توجه: احتمال یک پیشامد در محدوده صفر تا یک یا صفر تا صد در صد قرار دارد.

در محاسبه احتمال نکته حائز اهمیت محاسبه صورت و مخرج کسر احتمال یا در حقیقت همان پیشامد مطلوب و کل پیشامدهای ممکن است.

محاسبه احتمال یک رخداد

ساده ترین راه برای به دست آوردن تعداد مطلوب و همچنین کل حالات ممکن ؛ استفاده از راهبرد تفکر نظام مند یا همان الگوسازی است. به این صورت که با یک روش منطقی نظیر استفاده از جدول یا نمودار درختی، تمام حالات را می نویسیم . با شمارش این حالات، تعداد کل حالت های ممکن و تعداد کل حالات مطلوب را به روش ساخت زاویه‌های گن دست می آوریم.
این روش برای مواردی که تعداد حالات کم است؛ روش مناسبی است. اما اگر تعداد حالات زیاد باشد. توصیه می کنم از اصل ضرب استفاده کنید.

البته در ابتدای راه حتی برای استفاده از اصل ضرب لازم است بخشی از نمودار درختی را برای فهم بهتر چگونگی پیاده سازی اصل ضرب رسم نمود.

چند تست از بحث احتمالات

استفاده از مفاهیم اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها در حل مسائل و تستهای احتمال پایه های نهم و بالاتر بسیار راهگشاست. در ادامه به بررسی چند تست در این زمینه می پردازیم.

اما پاسخ این تست تنها با استفاده از توجه به مفهوم و تعریف احتمال:


برای حل این تست تنها کافی است با استفاده از راهبرد تفکر نظام مند که در پایه هفتم آموخته اید! تمام حالات ممکن را بنویسید.سپس با استفاده از مفهوم احتمال پاسخ را بیابید.

در پاسخگویی به تستهای مربوط به پرتاب دو تاس، توجه به نکته زیر زمان رسیدن به پاسخ را بسیار کوتاه می کند.
نکته: در پرتاب دو تاس همگن یا دو بار پرتاب یک تاس:
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ مجموع اعداد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ تعداد حالات

همان طور که می بینید تعداد حالاتی که مجموع اعداد رو شده در دو تاس کمتر از ۸ است. یک واحد کمتر از مجموع دو عدد رو شده است. دقت کنید از مجموع اعداد ظاهر شده برابر ۷ که ۶ حالت دارد . دوباره تعداد حالات به صورت منظم کم می شود. مجموع هر دو عددی که جمعشان ۱۴ است تعداد حالات برابر دارند.

25 Replies to “احتمال”

 1. Sara ۱۴۰۰-۰۲-۱۷ at ۱۲:۳۰

برای به دست اوردن تعداد حالت های ممکن
از n(s)
استفاده میشه
ولی اِس و اِن در واقع چی هستند؟
چیو باید جا گذاری کنم که به دست بیاد??

 • reza-baghdar Post author ۱۴۰۰-۰۲-۱۸ at ۱۱:۵۲

ان یک متغیر یعنی تعداد آن متغیر. پس n(s) تعداد کل حالتهای ممکن

nبه معنی تعداده وsهم نماد فضای نمونه اس

سلام وقت بخیر
یک تاس ۶ وجهی را طوری ساختند که احتمال ظاهر شدن عدد ۲ در آن یک پنچم است احتمال ظاهر شدن عدد زوج در یکبار پرتاب این تاس چقدر است؟

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۹-۰۱ at ۱۰:۵۳

سلام وقت بخیر
با فرض اینکه احتمال رو شدن سایر اعداد برابر باشد، یعنی احتمال رخداد ۵ عدد دیگر ۴ پنجم است. پس احتمال رخداد یکی از دوعدد ۴ یا ۶ دو پنجم این مقدار یعنی ۲ پنجم ۴ پنجم یا ۸ بیست و پنجم خواهد بود. حال این عدد را به احتمال رو شدن عدد ۲ که یک پنجم است می افزاییم و در کل احتمال رخداد عدد زوج در این تاس سیزده ۲۵ ام خواهد بود.

سلام ببخشید اگر تعداد حالت مطلوب زیاد باشدمثلا سر ازمون تستی زمان زیادی میبرد تا حلش کنیم
فرمولی وجود ندارد که احتمال سریع حل شود

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۸-۲۴ at ۰۷:۵۷

سلام وقت بخیر
برای شمارش حالتها، معمولا از اصل ضرب، اصل جمع، مفاهیم ترکیبیات که از سال دهم به طور اجمالی با آنها آشنا می شوید وجود دارد. با استفاده از این روشها عملا شمارش بدون شمارش مستقیم تعداد حالتها انجام می شود.

اگه منظورتون به دست آوردن فرموله که کاری نداره تعداد حالات مطلوب سریع به دست میاد معمولا سوالو روی۲۰۰_۳۰۰یا بالاتر حالت مطلوب طرح نمیکنن
راحت حالات مطلوب رو تقسیم بر فضای نمونه که بدست اوردیم میکنیم

می خواهیم نقطه ای روی ضلع یا قطر های مربع انتخاب کنیم . با کدام احتمال این نقطه روی قطر قرار دارد؟(از نقاط مشترک صرف نظر کنید)
۱)یک ششم ۲)یک پنجم ۳) ۴+رادیکال۲ ÷رادیکال۲ ۴) ۲+رادیکال۲ ÷ رادیکال۲

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ at ۰۹:۳۰

سلام سوال بسیار زیباییست.
دقت دارید که گفتیم احتمال یعنی خواسته شده به کل. در اینجا جنس خواسته و کل ما از جنس طول است.اگر اندازه ضلع مربع را a بگیرید مجموع طول ۴ ضلع و دو قطر مخرج شما را تشکیل می دهد. صورت کسر شما هم مجموع طول دو قطر خواهد بود. زیرا می خواهیم نقطه روی قطرها باشد. حاصل این تقسیم گزینه ۴ خواهد بود.

سلام دو سئوال داشتم اگه زحمت بکشین جواب بدین ممنون میشم
با a ، b و c چند کلمه سه حرفی می توان ساخت ، تکرار جایز است ؟
استادمون می گن صفر فاکتوریل مساوی یک اشتباست ، ولی درعین حال قانون و باید رعایت کرد از مون خواستن که اثبات کنیم که مساوی صفر نمیشه
سپاس

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۲-۰۸ at ۱۷:۳۴

سلام تعداد روش ساخت زاویه‌های گن کلمات سه حرفی با سه حرف برابر است با ۳ ضربدر ۲ صربدر ۱ریعنی ۶ تا. در ریاضی هفتم در فصل اول با این مفهوم آشنا میشید و در ریاضی ۱ پایه دهم با مفهوم اصل ضرب به طور کلی آشنا میشید که حالتهای مختلف اینجور مسایل را یاد میگیرید. این مربوط به حالتی هست که تکرار مجاز نباشد. اما اگر تکرار مجاز باشد چون برای جایگاه هریک از حروف کلمه سه حرفی سه انتخاب داریم تعداد کل حالات برابر ۲۷ خواهد بود.
به نظر میرسه نظرشون در مورد اینکه صفر فاکتوریل یک نمیشه سرکار گذاشتن مخاطبین باشه. چون این به عنوان یک اصل پذیرفته است. در یکی از سایتهای مرجع دیدم که برای تعریف n فاکتوریل گفته بود میشه ۱+n فاکتوریل تقسیم بر ۱+n که اگه از این تعریف استفاده کنیم و مقدار n را برابر صفر قرار بدیم دقیقا به اینکه صفر فاکتوریل برابر یک هست میرسیم.

 • زهرا ۱۳۹۹-۰۲-۰۸ at ۲۱:۰۴

ممنون از لطف شما ??
جسارتا برای این جواب یعنی عدد ۲۷ از چه فرمولی استفاده کردید ؟
سپاس از وقت تون

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ at ۰۵:۴۵

از اصل ضرب استفاده کردم. سه حالت برای حرف اول، سه حالت برابر حرف دوم و سه حالت برای حرف سوم که میشه ۳ به توان ۳. در مسائلی که تعداد اشیا با تعداد جایگاه ها برابر است و امکان انتخاب تکراری اشیا برای پرکردن جایگاه ها وجود دارد تعداد حالات برابر است با n به توان n که در مثال شما n برابر با روش ساخت زاویه‌های گن ۳ بود.
موفق باشید.

در یک مثلث یکی از زاویه ها ۴۵ درجه است احتمال اینکه این مثلث یک زاویه باز داشته باشد چقدر است؟

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۱-۲۶ at ۲۱:۵۱

سوال خیلی قشنگیه از مفهوم طول بازه،احتمال و هندسه!
وقتی یه زاویه ۴۵ داریم مجموع دو زاویه دیگه میشه ۱۳۵ درجه.
اندازه زاویه ها می تونن از یه عدد خیلی نزدبک به صفر تا خیلی نزدیک ۱۳۵ باشن یعنی بزرگتر از صفر و کوچکتر از ۱۳۵
پس کل محدود مجاز یک زاویه ۱۳۵ درجه ست.
محدوده زاویه منفرجه ما درداین حالت از ۹۰ تا ۱۳۵ میشه
پس احتمال میشه ۴۵ تقسیم بر ۱۳۵ یا در نهایت یک سوم

 • محمد ۱۳۹۹-۰۲-۱۷ at ۲۰:۳۴

به نظرم بهتره این شکلی بگیم.دو زاویه دیگه داریم هر کدام سه حالت دارند باز ،تند ،و قائمه که در نتیجه کل حالات ۶ حالت میشه.و حالت مطلوب دو حالتی هستند که یا اولی باز باشه یا دومی و در نتیجه احتمال همون ۱/۳ می شود

 • شاه امیری فتاحی ۱۴۰۰-۰۳-۲۳ at ۱۶:۱۰

سلام وقت بخیر ببخشید من وقتی با روش شما ( دومین روش ارائه شده ) حل کردم پاسخم شد ۲/۳ ، اما با روش اول پاسخم ۱/۳ شد
روش حل من با روش دوم :
فضای نمونه : تند ،باز*
تند ،قایمه
باز ، تند *
باز ،قایمه *
قایمه ،تند
قایمه ، باز *
در نتیجه فضای نمونه برابر ۶ هست و حالات مطلوب برابر ۴ است ( حالاتی که ستاره دارن ) …. پس در نتیجه پاسخ برابر ۲/۳ میشه
متشکر میشم اگر اشتباهی دارم بگیدش ?

 • reza-baghdar Post author ۱۴۰۰-۰۳-۲۷ at ۰۹:۴۸

سلام وقت بخیر
چون جمع دو زاویه دیگه ۱۳۵ درجه است. دو زاویه دیگر نمی توانند هر دو باز باشند یا یکی باز و دیگری قائم باشد. اما اشتباه شما در ترتیب دادن به زاویه ها است که اینجا اصلا ترتیب مهم نیست.

خب ۶ حالت را بگید لطفا.
من که می نویسیم فقط سه حالت قائم و تند، تند و تند، تند میشه به نظرم. ۳ حالت داریم که فقط یک حالت زاویه باز دارد که میشه یک سوم. اینم می تونه یه راه حل باشه.

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ at ۰۸:۴۰

در تست ۴۷، چون دو تاس پرتاب شده است تعداد کل حالات ممکن بنا به اصل ضرب ۶ ضرب در ۶ یا همان ۳۶ خواهد بود. این ۳۶ حالت عبارتند از اینکه :
در پرتاب اول عدد یک و در پرتاب دوم یکی از اعداد ۱ تا ۶ ظاهر شود (۶حالت)
در پرتاب اول عدد ۲ و در پرتاب دوم یکی از اعداد ۱ تا ۶ ظاهر شود (۶حالت) و …
در پرتاب اول عدد شش در پرتاب دوم یکی از اعداد ۱ تا ۶ ظاهر شود(۶حالت)

 • ائلیار ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ at ۱۵:۵۰

ببخشید در یک مسئله ی احتمال( حداکثر ) به چه معناست ؟

 • reza-baghdar Post author ۱۳۹۹-۰۸-۱۷ at ۰۲:۵۶

حداکثر دقیقا به همان معنایی که در ادبیات روزمره استفاده می شود. یعنی بیشترین مقدار مجاز، مثلا اگر بگویند در یک خانواده با سه فرزند احتمال اینکه حداکثر دو فرزند پسر باشند یعنی احتمال همه حالتهای زیر:
دو فرزند پسر
یک فرزند پسر
بی فرزند

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دریافت رمز جزوات سایت و ارتباط با من

به شماره 09356816738 (واتساپ و تلگرام) درخواست خود را ارسال نمایید. حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رمز فایلها برایتان ارسال شود.

درباره این سایت

در رضا باغدار دات آر rezabaghdar.ir برآنیم یادگیری ریاضی را برای شما ساده تر کنیم.

با شماره تماس 09356816738 هم در خدمت شما هستم.

با ویدئوهای آموزشی، خلاصه درس ها، سوالات امتحانی و تستی کمک می روش ساخت زاویه‌های گن کنیم توانایی شما در فهم مباحث پایه بیشتر شده و توانایی حل مسائل شما افزایش یابد.

این سایت دانش آموزان متوسطه اول علی الخصوص دانش آموزان پایه نهم را مخاطب اصلی خود می داند. هرچند بسیاری از مباحث پایه مباحث سالهای بعد بوده و در اینجا سعی شده آن مطالب بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مثلا اتحاد و تجزیه ، توان و جذر از مباحث پایه ای سالهای بعد است.

جادوی ریاضیات و آموزش تکنیک های محاسبات سریع نیز از خدماتی است که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

کلاس خصوصی

هماهنگی کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی

برای هماهنگی کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی به شماره 09356816738 اطلاعات خود و کلاس درخواستی را پیامک نمایید.

معرفی لباس مخصوص کاهش وزن براساس متد لاغری روز دنیا

لباس مخصوص کاهش وزن

معرفی لباس مخصوص کاهش وزن براساس متد لاغری روز دنیا

احتمالا فکر می کنید بهترین مکان برای سوزاندن چربی و کالری ، سالن بدن سازی است. اما این واقعا درست نیست. لباس مخصوص کاهش وزن می تواند به شما کمک کند تا در تمام طول روز لاغر شوید – مهم نیست کجا هستید یا چه کاری انجام می دهید.

آیا پوشیدن لباس مخصوص کاهش وزن در لاغری موثر است ؟

برخی از لباس های مخصوص چربی سوزی از گرما یا سرما برای افزایش سوخت و ساز بدن بهره می برند. برخی از لباس های چربی سوز یا گن ها از فناوری فشرده سازی استفاده می کنند و سپس برخی از مارک های لباس ورزشی لاغری باعث تسهیل در انجام حرکت های ورزشی می شوند ، روش ساخت زاویه‌های گن بنابراین شما می توانید با فعالیت بدنی کالری بیشتری بسوزانید.

متأسفانه ، همه لباسهای چربی سوز نتایج قابل توجهی ندارند.

بنابراین قبل از اینکه به مرکز خرید یا خرید آنلاین بروید ، از این راهنما استفاده کنید تا بفهمید کدام لباس به شما در چربی سوزی بیشتر کمک می کند و چه لباس هایی فقط جیب شما را خالی می کنند.

چه لباسی برای کاهش وزن بپوشیم ؟

اگر می خواهید لاغر شوید و برای حفظ انگیزه خود تلاش می کنید ، وقت آن است که کمد لباس خود را به روز کنید. چرا؟ زیرا اگر احساس بدی نسبت به بدن خود نداشته باشید ، به سختی کار در کاهش وزن متعهد نخواهید ماند. پس چرا نباید برای چیزی که باعث می شود جسم و روح شما افسانه ای شود سرمایه گذاری نکنید؟

پوشیدن لباس مخصوص کاهش وزن همچنین می تواند باعث تقویت همزمان انگیزه ، اعتماد به نفس و لاغری شود.

لباس مخصوص کاهش وزن

اعتماد بنفس داشته باشید و در محل کار کالری بسوزانید!

لباسی که در محل کار می پوشید نیز می تواند تاثیر زیادی در میزان کالری سوزانده شده در روز داشته باشد. در حقیقت ، یکی از بهترین راه های کاهش وزن در محل کار استفاده از سبک های لوکس و اسپرت است که به شما الهام می دهد تا از چارچوب خود خارج شوید و تحرک بیشتری داشته باشید.

مطمئنا نمی توانید لباس های ورزشی خود را در محل کار بپوشید. اما به لطف مارک های متنوع لباس چربی سوز دیگر نیازی به این کار نیست. این لباس ها برای کمک به زنان در هر اندازه ای طراحی شده و با پوشیدن آن احساس اعتماد به نفس و زیبایی می کنند.

لباس مخصوص کاهش وزن که متابولیسم بدن را افزایش می دهند.

لباس روزانه شما همچنین می تواند با داشتن طرحی برای تسهیل در حرکت ، به افزایش متابولیسم کمک کند. این قابلیت ترموژنز فعالیت غیر ورزشی (NEAT) نامیده می شود و می تواند هر روز صدها کالری اضافه کند.

بنابراین کدام مارک ها می توانند به شما در تقویت سوخت و ساز بدن کمک کنند؟ بسیاری از سبک های ورزشی را می توانید در فروشگاه هایی مختلف پیدا کنید.

کفش هایی که تعداد قدم های شما را افزایش می دهد ؟

اگر واقعاً در تمام روز چربی سوزی و کالری سوزی جدی دارید ، کفش های مناسب بپوشید که به شما کمک می کند تعداد گام های روزانه خود را افزایش دهید. کفش های خوب حتی می توانند به شما کمک کنند تا وضعیت بدن خود را برای سهولت در کاهش وزن تغییر دهید. اما نگران نباشید ، این بدان معنا نیست که شما باید کفش های ارتوپدی مادربزرگ خود را بپوشید.

تاثیر کفش در چربی سوزی

لباس لاغری ورزشی برای ایجاد انگیزه در شما

آیا شما به نحوه لباس پوشیدن در سالن ورزشی اهمیت می دهید؟ لباس ورزشی زیبا سنگ بنای کمد چربی سوز است. چرا؟ زیرا اگر در بدنسازی احساس خوبی در مورد بدن خود دارید ، احتمالاً بیشتر اوقات به باشگاه می روید ، مدت بیشتری آنجا می مانید و وقتی حضور دارید به همان سختی که نیاز دارید کار می کنید. کمد لباس عالی می تواند اعتماد به نفس شما را تقویت کرده و انگیزه شما را برای کاهش وزن حفظ کند.

اما یافتن لباس ورزشی که به شما در داشتن احساس خوبی نسبت به بدن کمک کند ، هنگامی که در وزن مطلوب خود نیستید ، انتخاب لباس سخت خواهد بود. برای یافتن لباسی که مناسب شما باشد ، به دنبال لباسی باشید که برای خانم های خیلی لاغر طراحی نشده باشد. لباس زیبا و مناسب به شما کمک می کند وقتی در باشگاه مقابل آینه هستید ، احساس خوبی داشته باشید.

پوشیدن گن ساعت شنی برای لاغری

گن ساعت شنی محبوبیت فوق العاده ای دارند. طبق گزارشات افراد مشهوری مانند جسیکا آلبا ، کیم کارداشیان از گن لاغری برای لاغر شدن استفاده می کنند. برنامه های رژیم غذایی که با گن ساعت شنی در روزنامه ها و اینترنت تبلیغ می کنند مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به کاهش وزن شده است .

اما فقط پوشیدن گن باعث لاغری نمی شود. در حالی که راههای دیگری وجود دارد که در واقع در کاهش وزن موثر باشد. بنابراین اگر وسوسه شدید که از گن ساعت شنی برای کاهش وزن استفاده کنید ، از یک برنامه رژیم غذایی حتما در کنار آن استفاده کنید که مبتنی بر روش های علمی باشد و می تونید نتیجه آن را روی بدن خود مشاهده کنید.

گن ساعت شنی اصل کلمبیا

استفاده از شلوارک لاغری برای چربی سوزی با گرما

برخی از افراد رژیم درمان از شلوارک لاغری برای چربی سوزی و روش ساخت زاویه‌های گن کالری سوزی استفاده می کنند. مارک هایی مانند شلوارک لاغری هات شیپر که پوشیدن آنها در هنگام ورزش می تواند به شما در افزایش سوخت و ساز بدن کمک کند. تئوری آنها این است که شلوار برای افزایش روند کاهش وزن به افزایش دمای بدن کمک می کند. به طور خلاصه ، استفاده از شلوارک لاغری باعث می شود که برای کاهش وزن میزان تعریق بدن افزایش یابد.

اگرچه افزایش دمای بدن باعث می شود کالری بیشتری بسوزانید ، اما به دلیل پوشیدن شلوارک لاغری ، تفاوت محسوسی در نتایج کاهش وزن مشاهده نخواهید کرد.

گن لاغری از کجا بخریم ؟

تب گیر، نمایندگی فروش گن فاجات Fajate کلمبیا مرکز خرید انواع گن لاغری و زیبایی با گارانتی اصالت کالا

استفاده از سرما برای لاغری

در حالی که برخی از افراد دمای بدن خود را برای سوزاندن چربی افزایش می دهند ، برخی دیگر سعی می کنند چربی را با محصولی مانند شلوارک منجمد کننده از بین ببرند. سازندگان این سیستم لاغری محبوب می گویند اگر چربی را به طور منظم یخ بزنید ، می تواند از بدن خارج شود.

متأسفانه ، من سیستم لاغری Cool Shapes را امتحان کردم و نتیجه مثبتی نگرفتم. من به اندازه توصیه شده از محصول استفاده نکردم ، اما برخی شواهد علمی پیدا کردم که باعث شد به این نتیجه برسم که ناراحتی ناشی از انجماد چربی ارزش آن را ندارد. روش های تایید شده ای برای از بین بردن چربی وجود دارد ، اما من احساس نمی کنم که تکنولوژی سرما یکی از آنها باشد.

استفاده از سرما برای لاغری

استفاده از جلیقه های سرد برای کاهش وزن

برخی از رژیم درمان ها از جلیقه سرد به عنوان لباس مخصوص کاهش وزن استفاده می کنند. چندین محصول از جمله جلیقه کاهش وزن شانه سرد و سوزاندن چربی خنک وجود دارد. تئوری این لباس ها برای از دست دادن چربی این است که دمای سرما به فعال شدن چربی قهوه ای کمک می کند تا متابولیسم بدن شما تقویت شود.

با این حال ، مشکل این است که دانش واقعی فعال سازی چربی قهوه ای هنوز در مراحل اولیه است.

متخصصانی که در حال مطالعه چربی قهوه ای هستند حتی اعتقاد ندارند که فعال سازی چربی قهوه ای لزوما به افراد کمک می کند که معمولا وزن کم کنند.

لوازمی که به شما در سوزاندن چربی کمک می کند

البته هیچ قفسه چربی سوزی بدون لوازم جانبی کامل نیست. بنابراین بهترین لوازم جانبی برای کمک به سوزاندن کالری بیشتر چیست؟ اگر بر میزان فعالیت خود نظارت داشته باشید یا از برنامه های روش ساخت زاویه‌های گن کاربردی کاهش وزن استفاده کنید بهتر می توانید پیشرفت کاهش وزن خود را پیگیری کنید.

برخی اپ ها وجود دارند که برای کاهش وزن بهتر هستند ، اما بهترین مدل برای شما مدلی است که استفاده خواهید کرد. بنابراین قبل از استفاده یا خرید مطمئن شوید که سازگاری و سهولت استفاده از آنها را روی موبایل خود بررسی کرده اید.

اما به یاد داشته باشید ، فقط استفاده از اپ ها باعث لاغر شدن شما نمی شود. بسیاری از خریداران هزینه های زیادی را صرف دستگاه می کنند و سپس از آن به صورت نادرست استفاده می کنند. اطمینان حاصل کنید که از برنامه خود برای بهره بردن از بهترین مزایای کاهش وزن به روش صحیح استفاده کرده اید و استفاده از لباس مخصوص کاهش وزن را فراموش نکنید.

معرفی کتاب نظریه گن و الگوهای قیمت،زمان

معرفی کتاب نظریه گن و الگوهای قیمت،زمان

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ ، نویسنده ای پرکار ، مردی سرسخت و یک معامله گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می زیسته اند بر این باورند که اکثر روش های او مانند مربع ۹ تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری ها، هندی ها و یا ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته است و گن فقط توانسته است پس از سال ها مجددا آنها را پیدا کند.

او در مزرعه ای در ایالت تگزاس در سال ۱۸۷۸ به دنیا آمد. او اولین فرزند از ۱۱ فرزند خانواده بود. او هرگز دوره دبستان خود را تمام نکرد و در دبیرستان نیز حضور نیافت او مجبور به کار کردن در مزرعه ی خانوادگی اش بود.
نوشته های او اغلب مرموز است و سبک خاص نگارش او نیز شاید بیانگر این نکته باشد که وی رازی بزرگ برای تجارت و بازار را کشف کرده است. کسی نمی داند که آیا واقعا راز بزرگی داشته یا نه! ولی بدون شک گن رویایی در ارتباط با موضوع زمان و قیمت و نحوه ارتباط این دو را فهمیده بود.

او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد : در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فراگیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه ای کلان را از دست می دهند متوجه می شوند که باید از قبل آماده باشند. « ویلیام دلبرت گن »

معرفی کتاب نظریه گن و الگوهای قیمت،زمان

نوشته : علی قهرمانی
ناشر : دانش پژوهان
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۳۶-۹
تعداد صفحات : ۱۹۲
شمارگان چاپ : ۲۴۰۰
نوبت چاپ : اول- ۱۳۹۴
قیمت پشت جلد : ۱۰۴۰۰ تومان

پیش گفتار
مقدم
روش مطالعه و استفاده از این کتاب

فصل اول – زندگینامه ی گن

فصل دوم – گن و تحلیل تکنیکال

فصل سوم – نظریه ی گن

فصل چهارم – سوئینگ چارت یا نمودارهای نوسانی قیمت : swing chart

نمایش داده ها بر روی نمودار
دلایل استفاده از نمودارهای نوسانی
رسم نمودارهای نوسانی
انواع نمودار نوسانی
شناسایی روندها با استفاده از نمودار نوسانی
قوانین شناسایی یک ترند
ارزیابی و تایید یک ترند شناسایی شده

فصل پنجم – نمودارهای نوسانی و سیستم مکانیکی گن

مقدمه ای بر تئوری گن در سیستم معاملاتی ABC
نحوه ی استفاده از سیستم ABC در معاملات
نمودار نقشه راه در نمودار نوسانی
بررسی تئوری نمودار نقشه ی راه
رش های خروج سودآور
قوانین معاملاتی

فصل ششم – هندسه بازار – نظریه ی اعداد و …

تاریخچه ی هندسه
فلسفه ی هندسه
ریاضیات در بازار و سری های عددی
هندسه ی آسمانی (ماه – زمین)
روابط مربع و دایره
نسبت های هارمونیک در مربع
قطر یک مستطیلی که از دو مربع تشکیل شده
قطر طلایی یک مستطیل
هرم بزرگ مصر
مفهوم طلایی حرکت حلزونی ۱/۶۱۸
مبانی رموز اعداد باستانی
لیست مهم ترین اعداد مبنایی
مروری بر سایر سری های عددی

فصل هفتم-ابزارها و تکنیک های گن

زوایای گن
محاسبه ی زوایای هندسی گن
نحوه ی ترسیم زوایای هندسی گن
زوایای صعودی
زوایای نزولی
اهداف استفاده از زوایای گن
واحد قیمت
موقعیت های قیمت روی خطو زوایا
تقاطع خطوط با یکدیگر
زوایای موای
رسم زاویه ی ۴۵ درجه صعودی و نزولی از یک پیوت کف
زوایای هندسی رسم شده از قیمت صفر
شبکه گن

فصل هشتم – مربع ۹ تایی

تاریخچه محاسبات اهرامی در ایران
اجزای چرخه ی گن و نحوه ی استفاده از آن
نظریه ریشه ی دوم و توان ۲
روش کار با مربع ۹ تایی
جدول عامل درجه
روش ترسیم نمودار
سه رقمی کردن قیمت
از کدام قیمت استفاده کنیم ؟
مربع کردن قیمت با قیمت
تبدیل قیمت و زمان به درجه
فرمول تبدیل قیمت یا زمان به درجه
مروری بر جزئیات
پنج روش برای مربع کردن قیمت با زمان
شروع و پایان روند
روش اول : مربع کردن قیمت جاری با محدوده ی زمانی از نقطه ی برگشت قبلی
روش دوم : مربع کردن محدوده ی زمان روند قبلی با محدوده ی قیمت از روند جاری
روش سوم : مربع کردن قیمت در روند قبلی با محدوده ی زمان در روند جاری
فرمول چرخش در مربع
روش چهارم : مربع کردن قیمت با استفاده از محدوده ی زمان روند جاری
روش پنجم : مربع کردن محدوده ی قیمت در روند جاری با محدوده ی زمان در روند جاری

فصل نهم – پیش بینی دوره های زمانی قیمت توسط چرخه های بازار

نظریه ی سایکل ها
سیکل های بازار
سیکل ها تو در تو هستند
ایده ی اصلی گن
تکرارهای تاریخی
سیکل های اصلی زمانی
قوانین شناسایی سیکل ها در آینده
سایکل ها و تحلیل تکنیکال
تحلیل سایکلی کال
چرخه های زمانی محدوده یا رنج قیمت با تعیین نقاط برگشت زمانی یا سوئینگ چارت ها
سایکل های مربعات قیمت زمان
سایکل های ۳۶۰ درجه

سخن آخر

ضمیمه ی ۱ – لیست کامل اعداد حاصل از سری های عددی مختلف
ضمیمه ی ۲ – منابع فهرست کتاب های گن

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

واژه نامه جراحی زیبایی

ابدومینوپلاستی (جراحی شکم): عملی جراحی برای صاف کردن شکم است که با از بین بردن چربی و پوست اضافی توسط سفت کردن عضلات و بافت ماهیچه ایی شکم شما انجام می شود. به این روش معمولاً تامی تاک هم گفته می شود.

آکنه یا جوش: نوعی بیماری پوستی است که با تولید بیش از حد روغن غدد چربی و بسته شدن فولوکول های موایجاد میشود.

اسکار اکنه: اکنه و جوش زیاد موجب ایجاد به جای ماندن جای زخم و اسکار میشود. این دامنه این اسکار ها میتواند از چاله های عمیق تا جای حوش های سطحی که در ظاهر زاویه دار و یا مواج هستند، متفاوت باشد.

لکه های پیری: لکه هایی رنگی و کوچک و بیشتر مسطح هستند که بیشتر در قسمت هایی از بدن که طی چندین سال در معرض افتاب قرار گرفته است، ظاهر میشوند. لکه های پیری معمولا پس از 40 سالگی ایجاد میشوند.

جوراب واریس بی بی

آلبنیسم یا زالی: نوعی اختلال ژنتیکی و ارثی ست که در ان به دلیل عدم وجود ملانین ( ماده ایی که به پوست رنگ میبخشد) هیچ رنگدانه ایی در پوست، مو و چشم وجود ندارد.

آلوپسی یا ریزش مو: ریزش کامل و یا نسبی موها را آلوپسی مینامند.

اتولوژن: اتولوژن ماده یست که در افزایش حجم لب و یا برجسته سازی لب، برای ایجاد نمایی پر تر از لب ها مورد استفاده قرار میگیرد. اتولوژن از پوست خود شما گرفته شده و سپس به لب هایتان تزریق میشود.

آزلائیک اسید: ماده ایی طبیعی ست که میتوان از ان در محصولات مراقبت از پوست برای درمان آکنه های خفیف استفاده کرد.

بنزوئیل پراکسید: دارویی است که از ان برای مقابله با باکتری تشدید کننده آکنه ،استفاده میشود.

بتا هیدروکسی اسید: لایه بردار محلول در روغنی ست که معمولا در محصولات مراقبت از پوست یافت میشود. بتا هیدروکسی اسید (سالیسیلیک اسید) برای درمان چین و چروک ، جوش های سرسیاه و پیری ناشی از نور افتاب استفاده می شود.

بلفاروپلاستی: عمل جراحی زیبایی است که در درجه ی اول باعث کاهش پف چشم در پلک پایین و کاهش افتادگی پلک فوقانی و بالارفتن ان میشود. این جراحی شامل برداشتن پوست، عضله و بافت چربی اضافی میشود.

پروتز سینه: عملی جراحی ست که برای برای افزایش سایز سینه و پستان انجام میشود.

بوتاکس: ماده ایی مشتق شده از سم بوتولینوم است که با جلوگیری از رسیدن تکانه های عصبی به ماهیچه کار میکند و باعث شل شدن و ارام گرفتن ماهیچه میشود.

لیفت ابرو: عملی جراحی است که در آن پوست پیشانی و ابروها سفت می شود تا افتادگی ابروها را برطرف کرده و یا خطوط اخم در پیشانی را اصلاح کند.

سلفینا: عملی کم تهاجمی و تأیید شده توسط FDA است که علل ساختاری سلولیت را با قطع نوارهای زیر پوست که باعث ایجاد پوک شدن ان می شوند ، درمان می کند.

لایه برداری شیمیایی: فرایندی است که در آن یک محلول شیمیایی برای از بین بردن سلولهای مرده پوست و تحریک تولید سلولهای پوستی جدید روی پوست قرار می گیرد. به این فرآیند کمواکسفولییشن یا لایه برادری شمایی نیز گفته می شود.

کولاسما: به “ملاسما” مراجعه کنید.

کلاژن: اصلی ترین پروتئین های ساختاری پوست است که به آن قدرت و مقاومت می بخشد.

پپتید مس: ماده ایی رایج موجود در محصولات مراقبت از پوست است که از پپتید مس برای تقویت تولید کلاژن و الاستین در پوست استفاده می شود.

اسکار انقباضی: نوعی اسکار است که اغلب در پاسخ به سوختگی پوست اتفاق افتاده و منجر به سفت شدن دائمی پوست میشود. این نوع اسکار ممکن است بر روی عضلات و تاندون های زیرین تأثیر گذاشته ، تحرک انها را محدود کرده و به اعصاب آسیب میرساند.

چین و چروک های پنجه کلاغی: به خطوط ریز و ظریف موجود در اطراف چشم ها که اغلب در اثر قرار گرفتن در معرض نور افتاب ایجاد میشوند، گفته میشود. سگار کشیدن هم میتواند در به وجود امدن این خطوط نقش داشته باشد.

دبریدینگ: به فرآیند از بین بردن بافت های مرده قبل از جراحی های ترمیمی یا زیبایی گفته میشود.

دپیلاسیون: از بین بردن موها.

درمابراژن یا پوست خراشی: عملی زیبایست که در ان لایه های بالایی پوست بیمار که توسط آکنه ، ابله و یا سایر علل زخمی شده، منجمد شده و سپس با استفاده از یک برس چرخان پرقدرت برداشته می شود.

درمالوژن: ماده ایی ست که از بافت دونر یا اهدایی استخراج شده و در عمل برجسته سازی لب از ان برای ایجاد ظاهر پرتری از لب ها استفاده میشود.

درماتیت: به التهاب پوست ناشی از واکنش آلرژیک یا تماس با ماده تحریک کننده گفته میشود. علائم معمول و رایج درماتیت شامل قرمزی و خارش میشود.

درماتولوژیست یا متخصص پوست: به پزشکی که در زمینه درمان و تشخیص مشکلات مربوط به پوست و و همچنین بیماری های مو و ناخن تخصص دارد درماتولوژیست میگویند.

درمس: به لایه میانی پوست ، درم که ترکیبی پیچیده از رگهای خونی ، فولیکول های مو و غدد چربی (روغنی) است، درمس میگویند. در درمس، کلاژن و الاستین را پیدا خواهید کرد. درم نیز جایی است که چین و چروک ایجاد می شود.

انحراف تیغه بینی: حالتی است که در آن دیواره داخل بینی که آن را به دو سوراخ بینی تقسیم می کند، سپتوم هم نیز نامیده می شود، در وسط بینی جایی که باید باشد قرار ندارد. این بیماری معمولاً با جراحی قابل درمان است.

اگزما: یک بیماری پوستی است که با خارش ، تحریک ، ملتهب شدن پوست ظاهر می شود و خود را نشان میدهد. اگزما انواع مختلفی دارد و می تواند در اثر عوامل مختلفی از جمله آلرژی ، عوامل محیطی یا سابقه خانوادگی ایجاد شود. پوست برجسته و ملتهب می تواند در هر نقطه از بدن شما ، از جمله صورت ، پاها ، بازوها یا گردن ایجاد شود.

الاستین: پروتئینی بسیار الاستیک است که با کلاژن در درم یافت می شود و وظیفه دادن شکل و ساختار به پوست و اندام ها را بر عهده دارد و به بافت ها اجازه می دهد پس از کشش یا انقباض شکل خود را از سر بگیرند و به حالت اولیه ی خود برگردند.

الکترولیز: روشی برای از بین بردن موهای زائد است که در آن از مواد شیمیایی یا گرما برای از بین بردن فولیکول مو استفاده می شود.

اپیدرم: به خارجی ترین لایه پوست گفته میشود. اپیدرم همچنین نازک ترین لای س پوست است که وظیفه ی محافظت از شما در برار محیط های سخت را به عهده دارد. اپیدرم از 5 لایه از جنس خود تشکیل شده است: لایه جوانه زا ، لایه اسپینوزوم ، لایه گرانولوزوم ، لایه لوسیدوم و لایه شاخی.

لایه برداری: به از بین بردن لایه بالایی پوست گفته میشود. لایه برداری شیمیایی و درم ابریژن نمونه هایی از روش هایی است که در آن پوست لایه برداری می شود.

لیفت چشم: به “بلفاروپلاستی” مراجعه کنید.

لیفت صورت: به “ریدیتکتومی ” مراجعه کنید.

فاشیا: نوعی بافت پیوندی است که در افزایش حجم لب برای تولید لب های پرتر از ان استفاده می شود. این محصول از بافت دونر یا اهدا کننده انسان ساخته شده است.

کک و مک: لکه ای روشن یا قهوه ای متوسط ​​است که در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید روی پوست ظاهر می شود. کک و مک بیشتر در افراد با رنگ و مو روشن دیده می شود.

گرافتینگ یا پیوند زدن: عملی است که در آن پوست یا عضله سالم از ناحیه ای از بدن به ناحیه دیگری از بدن که در اثر بیماری یا جراحت آسیب دیده است، منتقل می شود.

همانژیوم: نوعی از برثمارک یا لکه ی مادرزادیست که با غلظت رگهای خونی کوچک مشخص می شود. معمولاً به آنها لکه های توت فرنگی هم گفته می شود و اغلب پس از چند ماه یا سال ناپدید می شوند.

هایپودرم: به لایه چربی پوست که محل غدد عرق و سلولهای چربی و کلاژن است هیپودرم گفته میشود. که توسط کلاژن و الیاف الاستیک به درم متصل می شود. در زیر پوست قرار دارد و وظیفه حفظ گرمای بدن و محافظت از اندام های حیاتی بدن را بر عهده دارد.

هایپرپیگمنتیشن: یک بیماری پوستی است که در آن رنگدانه ها بیش از حد و به تعداد زیادی وجود دارد که اغلب به صورت لکه های تیره روی پوست دیده می شود.

اسکار هیپرتروفیک: زخم برجسته و قرمز ، شبیه به زخم کلیوئید اند اما تفاوت انها در این است که این اسکار در چارچوب و مرز محل اسیب دیده میماند.

هیپوپیگمانتاسیون: بیماری پوستی است که در آن رنگدانه به اندازه کافی نست و کم است.

اسکار کلوئید: نوعی زخم یا اسکار است که منجر به رشد بیش از حد مورد نیاز در محل آسیب میشود. این نوع اسکار به دلیل تشکیل بیش از حد کلاژن در هنگام ترمیم پوست ایجاد می شود. تمایل به ایجاد زخم های کلوئیدی ژنتیکی است.

کراتین: پروتئینی غالب و ماده اصلی پوست است که در مو و ناخن نیز وجود دارد. کراتین همان چیزی است که باعث سفتی پوست می شود.

کوجیک اسید: یک محصول درمانی پوستی است که از قارچ تولید شده و به عنوان ماده سبک کننده عمل می کند و تولید ملانین را مهار می کند.

اسید اسکوربیک L: اسید اسکوربیک L نوعی ویتامین C است.

لنتیژین: به ” لکه های پیری” مراجعه کنید.

حجم دهی لب: عملی است که برای بهبود افتادگی، شلی و چروک لب انجام می شود. تقارن لب ها را تصحیح میکند و یا خطوط و چروک های اطراف آنها را کاهش میدهد. این کار اغلب از طریق تزریق یا کاشت ایمپلنت انجام می شود.

لیپوپلاستی: به “لیپوساکشن” مراجعه کنید.

لیپوساکشن :عمل جراحی زیبایی است که در آن از وسیله خاصی به نام کانولا برای تجزیه و مکش چربی از بدن استفاده می شود. این روش به لیپوپلاستی نیز معروف است.

مکروداکتیلی: شرایطی است که در کودکان اثر میگذارد و موچب بزرگ شدن غیر نرمال انگشتان دست و یا پا میشود.

لکه ماکولا: یک ضایعه مادرزادی کوچک است که اغلب چیزی بیش از یک لکه کوچک ، ملایم و قرمز روی پوست نیست.

ماموپلاستی: به هر روش جراحی ترمیمی یا زیبایی که اندازه یا شکل پستان را تغییر می دهد ماموپلاستی میگویند.

ماستکتومی: برداشتن بخشی یا کل پستان از طریق جراحی.

ماستوپکسی: لیفت سینه نیز نامیده می شود ، عملی برای برای از بین بردن افتادگی یا شلی پستان پوست توسط برداشتن پوست اضافی سینه است.

ملانوسیت: سلولهای تولید کننده رنگدانه در پوست ، مو و چشم اند که به آنها رنگ می بخشد.

ملانوما: خطرناک ترین شکل سرطان پوست است. ملانوم می تواند به سرعت گسترش یابد و در صورت عدم شناسایی و درمان ان کشنده باشد.

ملاسما: حالتی است که در آن رنگدانه های گونه ها و روش ساخت زاویه‌های گن پیشانی به صورت لکه های برنزه یا قهوه ای، تیره می شود. این وضعیت در نیمی از زنان در دوران بارداری رخ می دهد.

میکروپیگمنتیشن: نوعی خال کوبی است که معمولاً برای تزریق آرایش دائمی با تزریق رنگدانه اکسید آهن به لایه میانی پوست (درم) انجام میشود.

نووس فلامئوس Nevus flammeus: به “خال لکه شرابی” مراجعه کنید.

اتوپلاستی: عملی جراحی است که برای اصلاح شکل نادرست یا بیرون زدگی گوش انجام می شود.

فتو ایجینگ یا پیری ناشی از افتاب: به تغییراتی که در اثر آفتاب در پوست ایجاد می شود گفته میشود. این تغییرات شامل چین و چروک ، کندی (زرد شدن) و لکه های پیری است.

خال لکه شرابی: نوعی ضایعه ی مادرزادی است که با نشانه ای از پوست که به رنگ قرمز شراب ناب بندر شباهت دارد مشخص میشود. لکه های شراب بندری در اثر غلظت غیر طبیعی مویرگ ها ایجاد می شوند. از این نوع ضایعه ی مادرزادی به نام nevus flammeus نیز یاد می شود. برخلاف همانژیوم ، با گذشت زمان بهبود نمی یابد.

پتوز: افتادگی یک قسمت از بدن ، به ویژه پلک ها یا پستانها.

رتینول: مشتقی از ویتامین A که معمولاً در بسیاری از کرم های مراقبت از پوست وجود دارد.

رئینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی: عملی زیبایی است که از ان برای تقویت یا تغییر ظاهر بینی استفاده می شود. جراحی زیبایی بینی معمولاً به عنوان عمل بینی هم از ان نام برده میشود.

رایتدکتومی: که به طور معمول لیفت صورت نامیده می شود ، این روش جراحی زیبایی برای از بین بردن افتادگی ، شل شدگی و چین و چروک پوست صورت و گردن انجام می شود.

روزاسه: یک بیماری التهابی مزمن پوستی است که با دلایل ناشناخته با آرایه ای از علائم ، از جمله قرمزی و پف در چندین ناحیه صورت که شامل گونه ها و بینی شناخته میشود. روزاسه قابل درمان نیست ، اما پیشگیری و درمان سریع باعث می شود که با گذشت زمان بدتر نشود.

سالیسیلیک اسید: به “اسید بتا هیدروکسی” مراجعه روش ساخت زاویه‌های گن کنید.

زرد و رنگ پریده شدگی یا سوالونس: اصطلاحی ست که از ان برای توصیف زرد رنگ شدن پوسط به دلیل اسیب دیدن ان توسط اشعه ی ماورابنفش یا شناخته شده به اسم فوتودمج، استفاده میشود.

اسکلروتراپی: یک روش پزشکی برای از بین بردن رگهای واریسی و “رگ های عنکبوتی” است. در طی این روش ، محلول مستقیماً در ورید تزریق میشود.

غدد سباسه: غدد پوست که چربی ساطع می کنند.

سپتوپلاستی: عمل جراحی است که برای بهبود جریان هوا به بینی شما با ترمیم غضروف ناقص یا قسمت استخوانی انجام می شود. این روش اغلب همراه با جراحی زیبایی بینی انجام می شود.

رگ عنکبوتی: رگ های پهن شده ای است که از سطح پوست هم نیز دیده می شود.

لایه شاخی: خارجی ترین لایه اپیدرم است.

زیر جلدی: اصطلاحی است که به زیر پوست اشاره دارد.

ضریب محافظت در برابر آفتاب: معمولاً در بسته های ضد آفتاب با عنوان “SPF” دیده می شود ، ضریب محافظت در برابر آفتاب میزان محافظت در برابر اشعه UVB در برابر اشعه UV است که یک محصول ضد آفتاب فراهم می کند. به طور کلی ، هرچه SPF بالاتر باشد ، از حفاظت بیشتری نیز برخوردار است.

ساتور یا بخیه: بخیه هایی است که از ان برای چسباندن بافت ها یا بستن زخم استفاده می شود.

ترتینوئین: دارویی تجویز شده از ویتامین A است که برای درمان آکنه و سایر اختلالات پوستی استفاده می شود.

اولتراپی: روشی کم تهاجمی ست که از ان برای سفت کردن و لیفت ابرو ، گردن ، چانه و حتی ناحیه قفسه سینه استفاده می شود و باعث بهبود خطوط و چین و چروک می شود. این اولین متد مورد تایید FDA برای استفاده از سونوگرافی است.

واریس: ورید بزرگ و پیچ خورده ای است که در نزدیکی سطح پوست مشاهده می شود.

ویتیلیگو: بیماری است که در آن لکه های سفید و صافی به دلیل از بین رفتن سلول های تولید کننده رنگدانه ،روی پوست ظاهر می شود.

خارش زمستانی: بیماری ست که در ان پوست به دلیل از دست دادن رطوبت تحریک میشود. خارش زمستانی در زمستان که هوا خسک تر است بیشتر رایج است.

لیپوست

امروزه افراد زیادی به دنبال رسیدن به اندامی ایده آل هستند . به دلیل زیاد بودن این درخواست ها دستگاه های زیادی ساخته شده است و در بازار وجود دارد . یکی از به روز ترین دستگاه ها برای تخلیه و ازبین بردن چربی ها لیپوست است که ساخته شده ی کشور آلمان و کمپانی MOLER می باشد . این روش امروزه یکی از بهترین روش های پیکرتراشی محسوب می شود.

لیپوست

لیپوست دارای :

 • استاندارد بین المللی سازمان جهانی غذا و داروی آمریکا .
 • EC اروپا .
 • سازمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران .

در این عمل از تکنیک وایبرشن ، مکش میکروسکپی استفاده می شود که نتیجه ی آن تخلیه شدن چربی ها از نواحی متفاوت بدن است که به صورت یکنواخت و همگن صورت می گیرد .

به این روش تخلیه به صورت همگن و یکنواخت TLA می گویند که به پزشک این امکان را می دهد که محلول تامونست را به صورت مستقیم وارد بافت های چربی بیمار کند . روش TLA موجب می گردد که دما ی بدن بیمار ثابت و مدت زمان بی حسی بیستر و بیمار احساس امنیت بیشتری کند .

مزایای دیگر این عمل این است که به دلیل استفاده از لیپوکاکتور چربی ها به صورت زنده از بدن جدا می شوند و این امکان را برای پزشک بوجود می آورد که بتواند از این چربی ها در مناطق دیگر استفاده کند .

مزایای لیپوست :

 • بدون نیاز به سانتریفیوژ ، می توان از چربی ها دوباره استفاده کرد .
 • به دستگاه های دیگری مانند : کمپرسور هوا ، پمپ تزریق و ساکشن نیاز ندارد .
 • به بیهوشی نیازی نیست .
 • کار کردن با آن بسیار آسان است .
 • بی صدا است .
 • تخلیه ی چربی ها به صورت یکنواخت است .
 • از ویبریشن و ساکشن به صورت همزمان استفاده می شود .
 • محلول تامونست با سرعت و به صورت یکنواخت در همه ی مناطق پخش می شود .
 • می توان دمای آن را با دمای بدن بیمار تنظیم کرد .

لیپوست

اقدامات قبل از لیپوست به شرح ذیل می باشد:

 1. آزمایشاتی را که پزشک برای تان تجویز نموده است پیش از اقدام به لاغری با این روش انجام دهید.
 2. به مدت دو هفته از مصرف داروهای رقیق کننده خون همچون وارفارین و آسپرین خودداری کنید.
 3. به مدت یک هفته قبل از مصرف الکل و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 4. در صورتی که بیماری خاصی دارید و دارو استفاده می کنید حتما به اطلاع پزشک مورد نظر برسانید.
 5. بیمار به مدت 8 ساعت قبل از پروسه چیزی میل نکرده و ناشتا برای انجام آن مراجعه کند.
 6. پیش از مراجعه استحمام کرده وو بهداشت خود را رعایت کند.
 7. حتما یک همراه با خود داشته باشد.

آیا برای انجام لاغری با لیپوست نیاز به بیهوشی است؟

یکی از مهم ترین و متداول ترین سوالاتی که افراد از پزشک خود به دلیل ترس از درد می پرسند این است روش ساخت زاویه‌های گن که آیا در زمان انجام این پروه نیاز است تا فرد تحت بیهوشی عمومی قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که برای انجام این پروسه بنا بر درخواست بیمار ، پزشک از بی حسی موضوعی با خواب آور یا بیهوشی سبک استفاده می کند. البته لازم به ذکر است که بیشتر پزشکان به خصوص دکتر نفیسه جوادی بیهوشی سبک را برای انجام این فرایند پیشنهاد می دهند اما در آخر این تصمیم مراجعه کننده است که از کدام روش برای انجام پروسه استفاده شود.

مراقبت های بعد از لیپوست به شرح ذیل می باشد:

 1. یک روز کامل بعد از لاغری با این روش استراحت کنید.
 2. برای کاهش تورم بعد از لاغری مصرف نمک را در وعده های غذایی خود کاهش دهید.
 3. برای کاهش تورم و کبودی ناشی از این روش پیکرتراشی از کمپرس یخ استفاده کنید.
 4. داروهایی را که پزشک برای تان تجویز نموده به طور مرتب استفاده کنید تا دچار عارضه ای نشوید.
 5. تا دو ماه بعد از لاغری با این تکنیک از گن مخصوص استفاده کنید.
 6. به مدت دو هفته بعد ، از داروهای رقیق کننده خون ، مصرف الکل و استعمال دخانیات پرهیز نمایید.
 7. جلسات معاینه را به طور مرتب بروید.
 8. در صورتی کهاین پروسه را بر روی شکم انجام داده اید تا یک هفته از نشستن با زاویه 90 درجه اجتناب کنید.

دستگاه لیپوست

بهتر است بدانید که این دستگاه از یک پمپ آسپیراسیون بسیار قوی vacusat همراه با دو محفظه مکش 3 لیتری تشکیل شده است.پزشک برای روشن و خاموش کردن این دستگاه از یک پدال پایه یا سوئیچ استفاده کرده و آن را کنترل می نماید. پزشک برای تزریق سریع مایعات tumescent پیش از لیپوساکشن از پمپ نفوذ پذیری که به این منظور طراحی شده استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقالات مرتبط را مطالعه کنید.

در هر جلسه لاغری با لیپوست کدام یک از نواحی بدن تحت درمان قرار می گیرد؟

همانطور که می دانید این روش درمانی بر روی تمامی نقاط بدن مانند شکم و پهلو ها ، پشت سینه و بازو ها ، ران و غیره انجام می شود. از همین رو با توجه نوع چاقی فرد و نظر پزشک در هر یک جلسه یکی از این مناطق به صورت جداگانه انجام می شود ؛ اما چنانچه چربی در یکی از مناطق ذکر شده بیش از اندازه باشد احتمالا برای تخلیه چربی های اضافه نیاز است تا چندین جلسه درمانی دیگر ترتیب داده شود.

ویژگی های بهترین پزشک عمل لیپوست

 • یک پزشک خوب باید صبور باشد و زمان کافی را معاینه و مشاوره بیمار بگذارد.
 • تمامی سوابق او را بررسی کند و پس از آن اقدام به پیکرتراشی او کند.
 • تمامی نکات مربوط به اقدامات قبل و بعد از پروسه را به بیمار توضیح دهد تا با رعایت آن ها بهترین نتیجه را به دست آورد.
 • یک پزشک خوب نباید صرفا به فکر منافع شخصی خود باشد و سلامت بیمار را باید اولیت کار خود قرار دهد.

لیپوست

لیپوست

انتخاب یک پزشک خوب برای لیپوست

 • افرادی که قصد انجام پیکرتراشی با این روش را دارند بهتر است برای به دست آوردن نتیجه ایده آل به بهترین پزشک زیبایی مراجعه کنند تا نتیجه ایده آل و مطلوبی را به دست آورند.
 • برای انتخاب یک پزشک خوب برای انجام پیکرتراشی با این روش می توانید از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید یا درگوگل جستجو نمایید.
 • پس از تهیه لیستی از بهترین پزشکان درباره آن ها تحقیق کرده و پس از آن برای مشاوره نزد بهترین آن ها بروید.
 • در جلسه مشاوره تمامی انتظارات خود را از انجام پیکرتراشی به پزشک مورد نظر بگویید تا به درستی شما را راهنمایی کند.
 • حتما برای اطمینان از انتخاب خود نمونه کارهای پیکرتراشی پزشک مورد نظر را مشاهده کنید.
 • با بیمارانی که در مطب حضور دارند صحبت کرده و میزان رضایت آن ها را بسنجید.

آیا لیپوست روشی ایمن است؟

یکی از مهم ترین و اساسی ترین عاملی که باید در زمان انتخاب و تصمیم گیری در رابطه با روش جراحی لاغری به آن توجه کنید ، این است که روش مد نظر تا چه میزان مطمئن و ایمن می باشد. در میان روش های مختلف جراحی لاغری ؛ می توانیم بگویم لیپوست از جمله کم خطر ترین روش های جراحی در چندین دهه اخیر می باشد. بنابراین می توان گفت خطراتی که در روش های سنتی مانند لیپوساکشن وجود داشته است در این تکنیک وجود ندارد. البته توجه داشته باشید که پزشک و کلینیکی که برای انجام این پروسه انتخاب می نمایید در نتیجه این پروسه تاثیر بسیار زیادی دارد.

لیپوست

عوارض پیکرتراشی با لیپوست چیست؟

افرادی که می خواهند پیکرتراشی با این روش را انجام دهند معمولا در جلسه مشاوره درباره عوارض آن می پرسند که باید به آن ها بگوییم در صورتی که برای انجام این روش لاغری به بهترین پزشک مراجعه کنید و مراقبت های قبل و بعد از آن را رعایت نمایید دچار هیچ عارضه ای نخواهید شد. تنها عیب روش تورم ، کبودی بعد از آن می باشد که امری طبیعی بوده و به مرور زمان رفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

هزینه لیپوست چقدر می باشد؟

هزینه لاغری با این روش با توجه به دستمزد بهترین پزشک ، ناحیه تحت درمان ، هزینه داروها و آزمایشات ، هزینه جلسات معاینه و غیره تعیین می شود. به این نکته بسیار مهم توجه کنید که صرفا به خاطر هزینه کمتر به هر پزشکی مراجعه نکرده و ابتدا درباره او تحقیق کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.