تفاوت بین حساب سپرده جاری


علی الحساب به معنای پرداخت مبلغی بر طبق مقررات و به منظور ادای قسمتی از تعهد است.

تفاوت بین حساب سپرده جاری

پرداخت سود به مانده حساب جاري

بين كارشناسان مختلف در هر بانك، براي پرداخت سود به مانده حساب جاري اختلاف نظر وجود دارد. غير از چند مورد، در تمام موارد ديگر كارشناسي كامل و علمي به همراه جداول تصميم گيري وجود نداشته و اكثر كارشناسان و مديران محترم بصورت تجربي و احساسي قضاوت مي‌نمايند. البته اين تجربه و احساس بر مبناي سال‌ها كار است و آنرا نمي‌توان ناديده گرفت و شرط لازم براي تصميم گيري است اما كافي نمي‌باشد.
بانكها در پرداخت سود به مانده جاري مشكل قانوني ندارند و با استفاده از روشهاي موجود و با مشكلاتي كه براي كارشناسان خدمات رايانه توليد می‌كنند آنرا به انجام مي‌رسانند. به عنوان مثال، بانك سامان مجبور است كه يك حساب پشتيبان با ماهيت كوتاه مدت در كنار حساب جاري بازكرده و مشتري نيز به او وكالت بدهد كه در صورت كسري موجودي در حساب جاري، ابتدا از حساب پشتيبان برداشت كرده و به حساب جاري واريز نمايد و سـپس چك مذبور را عمل نمايد. تمام موارد گفته شـده قبل بايد توسـط كارشناسان خدمات رايانه كه هيچ چاره‌اي ندارند (بي‌چاره) به صورت مكانيزه و حقيقي انجام شود. در حالي كه با كمي همكاري از طرف بانك مركزي بسياري از كارها راحت‌تر با هزينه كمتر اجرا مي‌گردد.
حال اگر در بانكي كارشناسان موافق طرح، غلبه نمايند و مدت كافي بر سر كار باشند، مي توانند پرداخت سود به مانده حساب جاري را عمل نمايند. يكي از اين موافقان بانك سامان مي باشد كه با ايجاد حساب پشتيبان ، 12درصد سود به مانده حساب جاري منهاي 1 ميليون ريال مي‌دهد. به عبارت ديگر از مانده حساب جاري مبلغي كسر مي‌نمايد ( فعلا 1 ميليون ريال) و براي بقيه مانده حساب 12 درصـد سـود منظور مي نمايد. با توجه به اينكه حساب جاري بانك سامان متمركز بوده و در تمام شعب قابل وصول است، ارزش آن بيش از حساب غير متمركز است.
دومين بانك كه به مانده حساب جاري سود مي‌دهد، بانك رفاه است. اين كار در زمان آقاي احمدي مديرعامل سابق بانك انجام گرديد و از جمله كارهايي است كه بعد از شروع، آن را نمي توان لغو نمود. بانك رفاه خدمت خود را حساب دو منظوره نام نهاده و 8 درصد سود به مانده حساب جاري پرداخت مي‌نمايد. اين موضوع باعث ايجاد هزينه بيشتر براي بانك گرديده و سود عمده آن به جيب سازمان تامين اجتماعي كه به عبارت ديگر مردم هستند مي‌رود.
در صحبت مختصري كه با دو تن از مديران ارشد بانك ملي و صادرات انجام گرديد، آنها بطوركل با پرداخت سود به مانده حساب جاري در بانك خود به دليل ايجاد هزينه زياد، بزرگ و فراگير بودن، ارائه خدمات گسترده و منافع ديگري كه براي مشتريان خود دارند، موافق نبودند و اظهار كردند كه روي اين موضوع اصلا فكر و بررسي هم نمي‌كنند.
در فرصت كوتاهي كه اتفاقي پيش آمد، نظر آقاي ولي ضرابيه، مدير محترم طرح و برنامه و عضو هيئت مديره بانك سامان را جويا شديم. ايشان معتقد بودند كه اين كار براي بانك سامان منفعت دارد و همكاران ايشان مدتها روي اين موضوع كاركرده، آمارهاي بسياري را جمع آوري و مدلهايي را شبيه سازي كرده‌اند و در تحليل‌هايي كه داشته‌اند، اكثريت مديران پرداخت سود به مانده جاري را براي بانك مفيد و سودآور دانسته‌اند.
اعتبار در حساب جاري نيز با توجه به ميزان سود آن كه بسيار بيشتر از سود پرداختي به مانده جاري (حدود 30 درصد) است، مي‌تواند به عنوان فعاليتي مكمل منظور شود. اين خدمت را در حال حاضر بانك‌هاي سپه و سامان ارايه مينمايند.
خلاصه‌ايي از معايب پرداخت سود به حساب جاري به قرار زير است:
1- ايجاد هزينه سنگين و كمر شكن براي بانك. اگر مانده جاري يك شعبه متوسط را كه سود به آن تعلق مي‌گيرد حدود 10000 ميليون ريال و نرخ سود را مانند بانك سامان 12 درصد فرض نماييم، يك شعبه بايد سالانه 1200 ميليون ريال هزينه اضافه تحمل نمايد.
2- ايجاد كار اضافه براي شعبه و خدمات رايانه بانك.
خلاصه‌ايي از محاسن پرداخت سود به حساب جاري به قرار زير است:
1- جذب مشتري بيشتر و جذب مشتري ساير بانكها در دراز مدت.
2- كم كردن گردش پول در حساب جاري و بالا بردن رسوب آن
3- پرداخت اعتبار از مانده زياد شده حساب جاري وكسب درآمد. به عنوان مثال اگر روي 20 درصد رسوب جاري حساب مي‌كرديم، بعد از اجراي اين قرارداد ميتوان روي 60 درصد آن‌ حساب كرد و با 40 درصد تفاوت آن، هزينه پرداخت سود را تامين كرد.
4- با خارج كردن حداقل موجودي، ميزان پرداخت سود تقليل پيدا مي‌كند.
بر اساس نظرهاي اجمالي و با تقريب زياد ميتوان گفت كه در بانك سامان بعد از اجراي قرارداد مذكور، ماهانه 68 / 6 درصد رشد در تعداد مشتريان و 10 درصد رشد در سپرده‌ها داشته‌اند و در سال 82 حدود 460 ميليون ريال سود اضافه پرداخت نموده‌اند. احتمال مي‌رود كه در سال 83 ميزان پرداخت سود به حدود 10 ميليارد ريال برسد. اما اين هنوز اول كار است و در صورتيكه مشتريان بانكها خصوصا شركتها كه مانده جاري آنها بسيار بيشتر از افراد حقوقي است، به مزاياي آن آشنا شوند و تفاوت نرخ بانك‌ها را مقايسه كنند، معادله بانكها به نحو ديگري خواهد شد.
اين موضوع در حسابهاي بسيار بزرگ دولتي و شركت‌ها خود را بيشتر نمايان كرده، از يك طرف هزينه بانك را خيلي بالا ميبرد، و از طرف ديگر درآمدي اضافه براي صاحب حساب (دولت=مردم) ايجاد ميكند و مقداري نيز چرخ اقتصاد را بطور غير مستقيم به گردش در مي‌آورد.

تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری چیست؟

آنچه در حسابداری بسیار اهمیت دارد، دقت در ثبت داده های مالی شرکت با جزئیات کامل و دقیق است. با توجه به اینکه داده های مالی ازجمله داده های تاثیرگذار بر عملکرد شرکت بوده و تصمیم گیری های آتی برای اجرایی کردن پروژه های مد نظر شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، اصول و قوانین خاصی در درج این اطلاعات و ثبت توسط بخش حسابداری در نظر گرفته شده است. یکی از قوانین موجود برای ثبت برخی از هزینه ها قرار دادن آنها در طبقه هزینه های پیش پرداخت و علی الحساب است که در این مطلب سعی داریم با تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری آشنا شویم.

پیش پرداخت چیست؟

گاهی بنا به شرایط کاری پیش می آید که شرکت یا کسب وکار، وجه کل هزینه را برای مدتی و قبل از اینکه این هزینه اتفاق بیفتد به طور یکجا پرداخت نماید. در این صورت وجه پرداختی تحت عنوان پیش پرداخت در دفاتر اسناد ثبت می شود. پس از آنکه مدت مد نظر برای هزینه سپری شد، می بایست این هزینه از قسمت پیش پرداخت خارج شده و در حساب هزینه های سال قرار داده شود.

به عنوان مثال شرکتی با تمدید قرارداد اجاره دفتر در ماه آبان، هزینه اجاره بها را به صورت دو چک شش ماهه پرداخت می کند. در دفتر روزنامه یا نرم افزار حسابداری می بایست مبلغ چک به عنوان پیش پرداخت اجاره ذکر شود. در پایان سال و قبل از بسته شدن حساب ها با توجه به اینکه بخشی از هزینه ها انجام شده است باید مبلغ اجاره بها از آبان تا پایان سال محاسبه و به عنوان هزینه ها ثبت و از حساب پیش پرداخت کسر شود.

به عبارت دیگر پیش پرداخت مبلغی است که قبل از ارائه یا دریافت خدمات پرداخت می کنیم. پیش پرداخت در حسابداری دولتی یک نوع دارایی دائمی محسوب می شود. طبق مقررات موجود پیش پرداخت از محل اعتبارات و بر اساس حکم و قراردادهای پیش از انجام تعهد منظور می گردد.

نکته: مانده حساب پیش پرداخت جزء دارایی های جاری به شمار می آید و یک حساب دائمی به شمار می رود.

علی الحساب چیست؟

در کنار اصطلاح پیش پرداخت در حسابداری، اصطلاح دیگری تحت عنوان علی الحساب نیز وجود دارد که باید این هزینه را نیز در ثبت جریان های مالی شرکت در نظر گرفت. علی الحساب برای زمانی مناسب است که بخشی از کار انجام شده و انجام دهنده آن کار به هر دلیلی برای ادامه کار به بخشی از مبلغ قرارداد توافق شده نیاز دارد. در این شرایط مبلغی که به انجام دهنده کار پرداخت می شود در هزینه های علی الحساب قرار می گیرد.

به عنوان مثال شما با یک پیمانکار به منظور اجرایی کردن یک پروژه قرارداد می بندید. پیمانکار بعد از اینکه حدود 30درصد از کار پیش رفته است از شما مبلغی از قرارداد را درخواست می کند تا بتواند به کمک آن ادامه پروژه را پیش ببرد. در صورت پرداخت وجه به پیمانکار این مبلغ به عنوان علی الحساب در دفاتر روزانه ثبت می شود.

علی الحساب به معنای پرداخت مبلغی بر طبق مقررات و به منظور ادای قسمتی از تعهد است.

نکته: مبلغ پرداختی پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت می شود و مبلغ پرداختی علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می گردد.

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

  • ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از تفاوت بین حساب سپرده جاری محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
  • ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد. به شما پیشنهاد می کنیم با مفهوم تنخواه نیز که در حسابداری بسیار اهمیت دارد، آشنا شوید.

حسابداری

هرحساب مستقل يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حسابهاي متوازن مي باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير داراييها، بدهيها، اندوخته ها، مازاد به طور كلي، تفاوت بین حساب سپرده جاری منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليتها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل:

1- وجود يك واحد مالي مستقل شامل وجوه نقد و ساير دارايي هايي كه طبق مقررات به مقاصد و مصارف معين و يا برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي خاص تخصيص يافته اند.

2- وجود يك واحد حسابداري دوطرفه مستقل كه فعاليتهاي مربوط به واحد مالي مستقل در آن ثبت مي شوند.

سه نوع كلي حسابهاي مستقل : الف- وجوه دولتي ب- وجوه سرمايه اي ج- وجوه اماني

حساب مستقل براي وجوه دولتي:

معمولا شامل حسابهاي مستقل زير مي باشد:

1- حساب مستقل عمومي

2- حساب مستقل درامد اختصاصي

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص

1- حساب مستقل عمومي: يك واحد حسابداري و مالي مستقل است كه در آن فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها، درامدها و منابع معيني كه طبق مقررات براي تامين مالي عمليات، فعاليتها، خدمات جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي يا غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند ثبت مي شوند.

اين حساب ممكن است عناوين ديگري چون: "حساب مستقل عملياتي" ، "حساب مستقل جاري نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومي" يا "حساب مستقل كل" نيز داشته باشد.

مالياتها، عوارض، جرايم، كمكهاي دريافتي از دولت، حق الزحمه خدمات و ساير دريافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومي و هزينه هاي مربوط به اجراي برنامه ها، فعاليتها و عمليات جاري سازمان دولتي معمولا مصارف اين حساب مستقل را تشكيل مي دهند.

تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:

1- اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، شامل حسابهاي بودجه اي براي ثبت درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده مي باشد.

2- هزينه هاي حساب مستقل عمومي معمولا به منظور تحصيل درامد انجام نمي شود بلكه هدف اصلي اجراي برنامه ها، فعاليتها و عملياتي است كه در بودجه مصوب پيش بيني شده است بنابراين اصل "تطبيق هزينه ها با درامدهاي دوره مالي" به تفاوت بین حساب سپرده جاری منظور تعيين سود ويژه كه هدف اصلي موسسات بازرگاني است، در حسابداري حساب مستقل عمومي داراي كاربرد نيست.

3- با وجود اينكه حساب مستقل عمومي داراي عمر نامحدود مي باشد، تداوم فعاليتهاي مالي حساب مستقل مذكور مستلزم تصويب بودجه سالانه است.

4- در حساب مستقل عمومي شناخت درامد معمولا بر اساس يكي از مباني حسابداري تعهدي تعديل شده يا نقدي صورت مي گيرد.

2- حساب مستقل درامد اختصاصي : معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به دريافت و مصرف درامدهاي خاصي كه معمولا براي مصارف و مقاصد عملياتي معين وصول مي گردند نگهداري مي شود. خصوصيات اين حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومي مي باشد و فعاليتهاي مالي آن تا زماني كه مجوز قانوني ايجاد حساب مستقل و وصول درامدهاي آن به قوت خود باقي است ادامه مي يابد.

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و منابع مالي كه براي ايجاد يا خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات سرمايه اي اساسي به مصرف مي رسند نگهداري مي شود. بنابراين اين حساب مستقل شامل دريافتها و پرداختهاي حاصل از فروش اوراق قرضه عمومي صادره جهت خريد يا احداث اموال و تجهيزات سرمايه اي و كمكهاي دريافتي و وجوه انتقالي از ساير حسابهاي مستقل براي پروژه هاي عمراني مي باشد.

عمر اين حساب مستقل از تاريخ تصويب قانوني هر پروژه شروع و تا تاريخ تكميل پروژه و انتقال رسمي دارايي هاي سرمايه اي به سازمان دولتي ادامه مي يابد، ولي حسابهاي اسمي حساب مستقل مذكور جهت تسهيل در تهيه صورتهاي مالي سالانه معمولا در پايان سال بسته مي شوند.

دارايي هاي ثابت يا بدهي هاي بلندمدت حصل از اجراي پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه هاي عمراني ثبت نمي شود ولي دارايي هايي كه به وجه نقد تبديل و براي پروژه مصرف مي شوند در حساب مستقل مذكور منعكس مي گردند. به همين ترتيب فقط بدهيهايي كه بايد از محل داراييهاي حساب مستقل پداخت شوند در اين حساب مستقل نگهداري مي شوند. در نتيجه مازاد اين حساب مستقل نمايانگر مابه التفاوت داراييهاي جاري با بدهي هاي جاري يا به عبارت ديگر نشان دهنده وجوه و منابع مالي موجود براي انجام هزينه هاي حساب مستقل مذكور مي باشد.

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به منابع مالي و درامدهايي كه براي بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهيها و تعهدات بلندمدت عمومي وصول مي گردند ثبت مي شود.

در اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه اي مربوط به درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب نيز ثبت مي شوند ولي نگهداري حساب تعهدات قطعي نشده ضرورتي ندارد زيرا مشخص است كه اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت ديون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف مي شوند.

درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور شامل مالياتهاي قابل وصول و سود سرمايه گذاري هاي انجام شده مي باشد. فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومي و پروژه هاي سرمايه اي فقط شامل دارايي هاي جاري و بدهيهاي جاري مي باشد.

حسابهاي ديون بلندمدتي كه از محل منابع مالي اين حساب مستقل بازپرداخت مي گردند بجاي انعكاس در حساب مستقل مذكور معمولا در گروه بدهيهاي بلندمدت عمومي ثبت مي شوند.

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص: اين حساب كه "حساب مستقل عوارض مخصوص" نيز ناميده مي شود براي ثبت عمليات حسابداري آن گروه از خدمات و تاسيسات عمومي نگهداري مي شود كه تمام يا قسمتي از منابع مالي ايجاد يا تحصيل آنها از محل مالياتها، عوارض و يا ساير وجوه وصولي از صاحبان اموال و مستغلات استفاده كننده از خدمات و تاسيسات مذكور تامين مي شود.

وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسيسات ايجاد شده ممكن است توسط سازمان دولتي به اقساط طويل المدت دريافت شود بنابراين احتمال دارد اين حساب مستقل وامهايي از بانكها و ساير موسسات مالي دريافت نمايد. سود و بهره وامهاي دريافتي معمولا به حساب هزينه دوره مالي كه موعد پرداخت آنها فرا رسيده است منظور مي گردد. به همين ترتيب شناخت درامد حاصل از مالياتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالي كه موعد دريافت آنها فرارسيده است صورت مي گيرد.

دارائي هاي ثابتي كه از محل منابع مالي مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص خريداري يا احداث مي شوند معمولا در اين حساب مستقل ثبت نمي گردند.

عمر مفيد اين حساب معمولا تا پايان عمليات مالي مربوط به دريافت مالياتها و عوارض مخصوص، خريد يا احداث دارايي ثابت از محل درامد مذكور و بازپرداخت ديون و وامهاي دريافتي داراي تداوم باشد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

1- گردش و مصرف منابع مالي اساس حسابداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي را تشكيل مي دهند

2- درامدهاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي معمولا با مبناي حسابداري نقدي يا تعهدي تعديل شده و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با حسابداري تعهدي يا نقدي تعديل شده در حسابها منعكس مي شود.

3- وصول درامدها و انجام هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي تابع محدوديتها و مقررات بودجه اي و قانوني حسابهاي مستقل مذكور مي باشند. بنابراين سيستم حسابداري اين حسابهاي مستقل بايد كنترل بودجه اي مناسب به خصوص در ورد هزينه ها را ايجاد نمايد.

4- فقط اقلامي به عنوان دارايي در حسابها و ترازنامه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي ثبت مي شوند كه به صورت وجوه نقد يا قابل تبديل به وجوه نقد در عمليات عادي دوره جاري باشند. همچنين اقلامي به عنوان بدهي در ترازنامه هاي حسابهاي مستقل مذكور ثبت مي شوند كه از محل دارايي هاي جاري مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراين موجودي اموال و دارايي هاي ثابت و بدهيهاي بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي نشان داده نمي شوند.

5- در حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي مابه التفوت ميان داراييها و بدهيها "ارزش ويژه حساب مستقل" ناميده مي شود. قسمتي از ارزش ويژه هر حساب مستقل ممكن است براي مصارف معين اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" يا " مازاد تخصيص نيافته" ناميده مي شود.

حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي: واحدهاي حسابداري مستقلي هستند كه حسابها و صورتهاي مالي آنها مشابه با موسسات بازرگاني مي باشد و معمولا شمل حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي 2- حساب مستقل انتفاعي

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي: اين حسابها جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه به منظور ارائه خدمات و كالا به ساير سازمانهاي دولتي يا حسابهاي مستقل تفكيك گرديده اند نگهداري مي شود. هدف مالي اين حساب مستقل معمولا دريافت قيمت تمام شده خدمات و كالاي ارائه شده به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن موجوديها و دارايي هايي است كه در عمليات عادي و جاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

2- حساب مستقل انتفاعي: عمليات حسابداري مربوط به وجوه و منابعي كه جهت ارائه خدمات و كالا به مردم در مقابل دريافت قيمت تمام شده خدمات به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن و نگهداري موجودي ها و تاسيسات در اين حساب ثبت مي گردند.

در اين حساب فعاليتها و عمليات مربوط به ارائه خدمات به نحوي مشابه با موسسات بازرگاني تامين مالي مي شوند و عمر اين حساب مستقل نيز نامحدود است.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي:

1- بودجه بايد به منظور اعمال كنترل بودجه اي براي حسابهاي مستقل وجوه سرمايه اي تهيه شود ولي نگهداري حسابهاي بودجه اي در سيستمهاي حسابداري حسابهاي مستقل مذكور الزامي نيست.

2- مانند موسسات بازرگاني، داراييهاي جاري و بلندمدت و نيز بدهي هاي جاري و بلندمدت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي بايد در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذكور منعكس گردد.

3- حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي داراي صورتحسابهاي سود و زيان مي باشند كه در آنها درامدها و هزينه هايي كه با مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت گرديده اند منعكس مي شود

حساب مستقل براي وجوه اماني:

واحدهاي حسابداري و مالي مستقلي هستند كه سازمان دولتي نگهدارنده آنها ملزم مي باشد فعاليتهاي مربوط به وجوه و اموالي را كه بدون داشتن حق مالكيت بر آنها براي مصارف خاص در اختيار خود گرفته است در آنها ثبت نمايد.

منابع اصلي حساب مستقل براي وجوه اماني:

1- وجوه دريافتي توسط صندوقهاي بازنشستگي، وظيفه، تامين اجتماعي، پس انداز، بيمه و غيره از كاركنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي طبق مقررات مربوط

2- مالياتها، عوارض و ساير وجوه دريافتي توسط يك سازمان دولتي با حساب مستقل به نمايندگي از طرف دولت و ساير سازمانها و حسابهاي مستقل

3- سپرده هايي كه به عنوان تضمين يا وثيقه در اجراي مقررات و قراردادهاي منعقده توسط سازمانها و حسابهاي مستقل از اشخاص حقوقي و حقيقي دريافت مي شوند.

4- هدايا، كمكها و اعانات دريافتي توسط سازمانها و حسابهاي مستقل جهت صارف خاص

5- درامدها و منابع حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده در سهام شركتها، اوراق قرضه، اموال غيرمنقول و غيره

6- وجوه و اموال موقوفه كه براي مصارف خاص در اختيار سازمان دولتي قرار مي گيرد.

انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از درامدها، داراييها و وجوه اماني است كه طبق قوانين قابل مصرف براي مقاصد معين مي باشد.

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از وجوه و داراييهاي اماني مي باشد كه طبق قوانين مربوط اصل منابع آنها را نمي توان مصرف نمود ولي درامدهاي آن ممكن است قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد. بنابراين فعاليتهاي مربوط به اصل سرمايه كه براي مقاصد خاص نگهداري مي شود، در اين حساب مستقل ثبت مي گردد و درامدهاي خالص حاصل از اصل سرمايه وجوه اماني غيرقابل مصرف معمولا به يك حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده مي شود تا به مصارف خاص خود برسد.

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به صندوق بازنشستگي متعلق به كاركنان دولت مي باشد. درامدها و هزينه هاي مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد در همين حساب ثبت مي گردد.

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه توسط يك سازمان دولتي به نمايندگي از ساير سازمانهاي دولتي وصول مي شوند ثبت مي گردد.حساب مستقل مذكور معمولا مازاد ندارد زيرا وجوه وصولي براي ساير سازمانهاي دولتي بلافاصله يا بعد از مدتي عينا به حسابهاي آنها منتقل مي شود. در سازمانهاي دولتي اكثر كشورها فعاليتهاي مالي مربوط به اين حساب مستقل در حساب مستقل عمومي يا ساير حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي گردند و از نگهداري حساب مستقل خاص براي وجوه مذكور اكثرا خودداري مي گردد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها اساسا با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه دولتي مشابه است.

2- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي اساسا مشابه با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه انتفاعي مي باشد.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

حسابهای دائمی و موقت در حسابداری

حسابهای دائمی : مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود که به آنها «حسابهای دائمی» می گویند کلیه حسابهای قابل درج در ترازنامه یعنی دارایی، بدهی و سرمایه مالک جزو حسابهای دائمی به شمار می آیند . بنابراین تمام حسابهای که مستقیماً در ترازنامه انعکاس می یابند حسابهای دائمی هستند. به حسابهای دائمی «حسابهای ترازنامه ای»گفته می شود

حسابهای دائمی حسابهایی هستند که ماندهی آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شوند

حسابهای موقت : مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی به دوره بعد انتقال نمی یابند. اینگونه حسابها را حسابهای موقت می نامند حسابهای درآمد، هزینه و برداشت حسابهای موقت هستند. این حسابهای موقت سرمایه مالک را تغییر می دهند. کسب درآمد موجب افزایش سرمایه مالک و وقوع هزینه و برداشت مالک موجب کاهش آن می گردد. به حسابهای درآمد و هزینه، حسابهای سود و زیانی نیز گفته می شود

حسابهای موقت حسابهایی هستند که مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد انتقال نمی یابد

حسابهای موقت در ترازنامه نشان داده نمی شوند اما تفاوت درآمد ها و هزینه ها یعنی سود یا زیان خالض ونیز برداشت مالک در صورت سرمایه منعکس می شود و فقط سرمایه پایان دوره مالی در ترازنامه آورده می شود

بستن حسابهای موقت

انتقال مانده حسابهای موقت به حسابهای دائمی را بستن حسابهای موقت مینامند. در پایان هر دوره مالی مانده حسابهای موقت صفر می شود. این کار باعث می شود در دوره مالی بعد، این نوع حسابها مانده نداشته باشند و به عبارتی با مانده صفر شروع شوند. یعنی در اول هر دوره مالی مانده حسابهای درآمد و هزینه و برداشت صفر است

بستن حسابهای موقت یعنی صفر کردن مانده آنها درپایان دوره مالی

بستن حسابهای موقت مستلزم انجام ثبت های لازم در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل می باشد. برای بستن حسابهای درآمد و هزینه از یک حساب موقت دیگر به نام «خلاصه سود و زیان» استفاده می شود حساب خلاصه سود و زیان فقط در پایان دوره مالی برای بستن حسابهای موقت مورد استفاده قرار می گیرد. مانده این حساب که بیانگر سود و زیان خالص دوره مالی است سرانجام به حساب سرمایه مالک منتقل و بسته می شود

معمولاً عملیات بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی شامل ۴ مرحله زیر است

بستن حسابهای درآمد : هریک از حسابهای درآمد کهدارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان جمع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد

بستن حسابهای هزینه : هریک از حسابهای هزینه که دارای مانده بدهکار می باشند، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای هزینه بدهکار می گردد

بستن حساب خلاصه سود و زیان : پس از بستن کلیه حسابهای درآمد و هزینه مانده حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده ی سود یا زیان خالص دوره مالی است. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد این مانده، سود خالص را نشان و به حساب سرمایه منتقل می شود برای انتقال مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان ( سودخالص ) این حساب به مبلغ مانده ای که دارد بدهکار شده و حساب سرمایه مالک به همین مبلغ بستانکار می گردد. بدیهی است در صورتی که حساب خلاصه سود و زیان دارای مانده بدهکار باشد (زیان خالص) حساب فوق به مبلغ مانده ای که دارد بستانکار شده و حساب سرمایه مالک به همین مبلغ بدهکار می شود

بستن حساب های موقت دارایی و بدهی جاری مثل حساب برداشت شرکا و تنخواه : برای بستن حساب برداشت که همواره مانده بدهکار دارد حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد

کارشناسان مالی شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن مهم می دانند که بستن حسابها بسیار حیاتی و مهم می باشد لذا با در نظر داشتن این امر مهم مدیران باید حساسیت بالایی به این رویداد داشته باشند

حساب بانکی مشترک چه

در ایران می توان برای دو نفر و یا بیش تر حساب جاری باز کرد والبته این حساب باید براساس قوانین مربوط به حساب مشترک بانکی باشد.این گونه حساب ها برای افرادی که هم با یکدیگر پس انداز می کنند و هم با یکدیگر خرج می کنند مناسب است. دوراقع سالمندانی که نمی توانند دائما به بانک مراجعه کنند و یا شریک های تجاری هم می توانند از این حساب بانکی مشترک بهترین استفاده را داشته باشند.

زمانی که شما یک حساب بانکی مشترک باز می کنید بسیاری از کارها را می توانید هر دو طرف با هم انجام دهید.البته باید توجه داشته باشید این حساب های بانکی مشترک قوانین مخصوص خود را دارد.

حساب مشترک

قوانین مربوط به حساب جاری مشترک

برداشت از حساب جاری مشترک به صورت انفرادی و یا جدا جدا صورت گیرد.

هریک از شرکا باید در حساب جاری مشترک سهم خود را مشخص و معین کنند زیرا در صورت فوت و یا ورشکستگی و یا بروز هر گونه مشکلی برای صاحبان حساب و اطلاع بانک، حساب مشترک مسدود و موجودی حساب به نسبت سهمی که داشته اند بین آنها تقسیم گردد .در صورتی که سهمی را شرکا تعیین کنند مبلغ موجود در حساب بانکی به صورت مساوی تقسیم می شود.

هم چنین شرکا باید مشخص کنند که این حساب چگونه و با چه شرایطی بسته شود. اینکه به تقاضای یک یا چند نفر می تواند حساب را مسدود و سهم هر یک را پرداخت نمود. تمامی مواردی که ممکن است در مواقع خاص برای موجودی حساب پیش اید در قسمت توضیحات کارت های افتتاح حساب جاری ذکر شده باشد و به امضای مجدد شرکاء رسیده باشد.

در صورت این که هر یک از شرکا فوت شود ،شرکا ورشکسته شوند و این ورشکستگی توسط اداره مالیات تایید شود،قانون گذاران دستور بستن حساب را صادر کنند بانک وظیف دارد تا حساب مشترک را ببندد .اگر فرد فوت شده باشد هم سهم او به وراث او داده خواهد شد.

حساب مشترک برای زوجین

زندگی مشترک مانند پازل است که زن، مرد و روابط بین آن‌ها این پازل را تشکیل می دهند؛ پس باید نحوه چیدمان ان به صورتی باشد تا همه چیز هماهنگ شود. همه ان چه در زندگی زوجین برای ان تلاش می کنند اعم از خانه ،ماشین و … می تواند هم باعث زندگی بهتر و هم باعث اختلاف بین زوجین شود.

دلیل دعوای اصلی 70 درصد زوجین برسر پول است.طبق پرسش نامه تعیین شده تقسیم بندی مسائل مالی و قرض و بدهی ها بزرگ ترین مسئله برای اختلاف بین زوجین است. متأسفانه برخی از اقایان باوجود اینکه شغل مناسب همیشه خودشان را بی‌پول جلوه می دهند تا همسرشان درخواستی از آن‌ها نکند و توقعات خود را به پایین ترین حد ممکن بیاورد؛ بعضی دیگر از مردان هم شاغل بودن زن را به عنوان دلیلی می دانند که دیگر برای مخارجش به او هزینه ای را نپردازند.

بازکردن وبازنکردن حساب مشترک موضوعی کاملا توافقی بین زوجین است و قانونی در این باره وجود ندارد که چون زندگی مشترک است پس حساب بانکی باید مشترک باشد. برای باز کردن حساب بانکی ابتدا باید زوجین از یکدیگر شناخت کافی را به دست اورند و در مورد این که به چه اندازه پول می توانند از این حساب برداشت کنند هم با هم به توافق برسند.

اگر یکی از طرفین نیاز به برداشت پول داشت، حتماً با مشورت تفاوت بین حساب سپرده جاری تفاوت بین حساب سپرده جاری همسر این کار را انجام دهد؛ ممکن است یکی از طرفین ریسک‌پذیر و ولخرج و دیگری فردی اقتصادی باشد در این صورت داشتن حساب بانکی مشترک ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی بشود و توصیه نمی شود. بااین‌حال حساب بانکی مشترک هم می تواند اعتماد و اتحاد بین زوجین را بیش تر کند و هم می تواند باعث بروز مشکلاتی در این میان در صورت عدم توافق ان ها شود.

بسیاری از زوج‌ها از موضوعات مالی و بدهی های همسر خود قبل از ازدواج اطلاعاتی ندارند و این حساب مشترک می‌تواند برای ان ها نه تنها فوایدی نداشته باشد بلکه ایجاد دردسر هم بکند.دیده شده است که بعضی از زوجین بعد از ازدواج از این تفاوت بین حساب سپرده جاری حساب های مشترک سواستفاده می کنند و بدهی های قبلی خود را با ان بپردازند خود یان کار باعث بروز اختلافات و بعضا باعث طلاق و جدایی خواهد شد.

مشکل دیگر ولخرج بودن یکی از زوجین است که باعث می‌شود همیشه باعث ایجاد خرج های گزاف برای خانواده شود و بدون درنظر گرفتن اینده همه پس انداز و پول حساب مشترک را استفاده کند، این مورد نیز یکی از مواردی است که به اختلافات دامن می زند ودر صورتی که زوجین نتوانند رضایت یکدیگر را بدست اورد این موضوع نیز مشکل ساز خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات حساب مشترک که نقطه مقابل ولخرج بودن است ، خسیس بودن بیش از اندازه است، که دراین حالت نیز یکی از طرفین به همسرش حق هیچ گونه خرج کردنی را نمی دهد در این صورت به طرف مقابل فشار شدیدی وارد می شود، در برخی مواقع که بیشتر از سوی آقایان صورت می گیرد، موضوعاتی که خانم‌ها برای خرج کردن را لازم می دانند اقایان اسراف و ولخرجی می دانند پس به شدت در مقابل ان ها زا خود واکنش نشان می دهند.

رو راست نبودن یکی از زوجین نیز می‌تواند یکی از موارد اختلاف باشد، حال اگر یکی از طرفین برای خود حساب شخصی پنهانی داشته باشد، اما از حساب مشترک هم استفاده کند و به همسر خود در این باره صحبتی نکند، این مورد می‌تواند در صورت برملاشدن باعث ناراحتی زیادی بین طرفین خواهد شد.

برخی از زوجین تنها پول را پس انداز می کنند و برای هزینه های زندگی هیچ خرجی نمی کنند، برای یک زندگی خوب و سعادتمندانه در کنار ذخیره و پس اندازه سرمایه باید در حد متعادل در زندگی هم خرج هایی کرد. خرج کردن در حد تعادل باعث پیشرفت و آشنایی با تکنولوژی های جدید در اعضای خانواده می‌شود.

طبق نظر کارشناسانی که در این مورد تحقیقاتی انجام داده اند برای جلوگیری از این مشکلات بهتر است قبل از ازدواج زوجین حتماً در از مسائل مالی یکدیگر اطلاعات کافی داشته باشند، در صورت بازکردن حساب مشترک حتماً در مورد نحوه برداشت پول از حساب با هم توافق کنند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.